Posts by: Saul Raghunath

De uitspraak betreft  ECLI:NL:GHSHE:2019:4092 van het Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch. De casus gaat om een recyclingbedrijf dat restafval sorteert. Het...

HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:809 Eiser is op 5 oktober 2000 een effectenleaseovereenkomst met de naam ‘Capital Effect Maandbetaling’ overeengekomen...

SecJure