Aandelenlease-affaire; ‘het doorgeven van een order’ in het geding

HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:809 Eiser is op 5 oktober 2000 een effectenleaseovereenkomst met...

Lees verder