Posts by: Ellis Martens

Volgens werknemersvakbonden rest er in sommige situaties slechts één oplossing in een geschil met de werkgevers: staken. Ook de afgelopen tijd was het weer...

Recentelijk is veel te doen geweest over het referendum dat er aan zit te komen in Turkije. Mevlüt Cavusoglu is de huidige minister van buitenlandse zaken in...

Dat er in Nederland te licht gestraft wordt, is een veel verkondigde mening. Op het gebied van verkeersdelicten lijkt dit thema nog sterker te spelen. Een...

De pepernoten liggen al enige tijd in de schappen en het feest dat oorspronkelijk voor kinderen is bedoeld staat weer voor de boeg: het  Sinterklaasfeest....

Vaak is de aandacht van de jurist (in opleiding) gericht op de uitspraak van de rechterlijke instantie. Wat gaat er veranderen? Ontstaat er een nieuwe...

Veel studenten zal het niet ontgaan zijn: het minimumjeugdloon is afgeschaft vanaf 21 jaar. Vanaf die leeftijd heb je dus recht op het ‘standaard’...

Het is eerder de regel dan de uitzondering: fotografen die in uitgaansgelegenheden op zoek zijn naar fotogenieke prooien. Van deze mogelijkheid om je vast te...

Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg en tevens decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur. In een gesprek op...

  Dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) aftapt wisten we al langer. Op welke schaal dit gebeurt blijft echter een raadsel. Ook na...

In Nederland heeft iedereen het recht van vrije beroepskeuze en het recht op privacy volgens art. 19 lid 3 resp. art. 10 Grondwet (hierna: Gw). In de praktijk...

SecJure