Posts by: Eline van Hoek

Op maandag 10 april jongstleden organiseerde de Eerstejaarscommissie in samenwerking met Livius | Magister JFT een lezing van Leonie van der Grinten, beter...

De Nederlandse belastingwetgeving kent een forfaitair stelsel in box 3. Men moet 30% belasting betaling over een bepaald fictief percentage rendement dat hij...

Als er aan de Nederlandse bevolking wordt gevraagd of ze het eens zijn met de stelling dat de straffen in Nederland te laag zijn, antwoord zo’n 75% met een...

Euthanasie is een zwaar onderwerp, dat ook nog complex gemaakt wordt door de kruising van geneeskunde, ethiek en het recht. In 2002 heeft de wetgever besloten...

PVV-leider Geert Wilders is wel de meest spraakmakende politicus te noemen in onze huidige Kamer. Als de plannen op zijn verkiezingsprogramma nog niet genoeg...

In de zaak van 8 juli 2016 tegen Apple Retail Netherlands B.V. ging het om een iPhone die na acht maanden niet meer op wilde starten.[1] Apple gaf de consument...

SecJure