Posts by: Kurmi Peters

In deze casus is een oproepovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer. Op basis hiervan is de werkgever verplicht de werknemer op te roepen als...

Casus Werkneemster is in dienst bij een kinderopvang in de functie van manager bedrijfsvoering. Zij vormt samen met onder andere mevrouw X het managementteam....

SecJure