Interview Juridisch Faculteitsblad SecJure met mr. P.P.A. Vroegrijk van Rassers Advocaten 

Door: Chadine Chraiha en Shaquila Sewratan 

Waar moet een rechtenstudent aan voldoen volgens een succesvolle advocaat?

‘Het pad naar de advocatuur’

Wat moet een rechtenstudent allemaal doen in zijn studietijd? Is alleen studeren voldoende of moet je cv uiteenspatten van juridisch relevante bijbaantjes en stages? Om een beter beeld te krijgen van wat kantoren nou allemaal verwachten van studenten hebben wij een deskundige op het gebied van de advocatuur geïnterviewd. Zo hebben wij afgelopen maand het genoegen gehad om mr. Philip Vroegrijk te mogen interviewen. Philip Vroegrijk (40) is in 2008 begonnen als advocaat en werkt sinds januari 2016 als corporate litigationadvocaat bij Rassers Advocaten in Breda en is ook partner bij het kantoor waar wij als (voormalig) student-stagiaires zijn ondergedompeld in de wereld van de advocatuur. Philip is begonnen bij AKD in Breda en was met name gefocust op het insolventierecht en werkzaam in de faillissementspraktijk. Hierna heeft Philip de overstap gemaakt naar advocatenkantoor De Voort Advocaten in Tilburg. Uiteindelijk is hij zich gaan toeleggen op het vennootschapsrecht in boek 2 en is hij terecht gekomen bij Rassers Advocaten.

Philip kwam de universiteit binnen met de gedachte dat hij strafrechtadvocaat zou worden, zoals menig student. Totdat hij de rode dikke pil van het vak materieel strafrecht las. Dat bleek niet helemaal zijn cup of tea. Daarnaast had hij ook wel affiniteit met cijfertjes en de bedrijfsmatige kant van het recht. Om erachter te komen waar zijn interesses lagen, heeft hij stage gelopen bij Kneppelhout en Korthals in Rotterdam. Hier heeft hij een kijkje in de advocatuur kunnen nemen en voor zichzelf kunnen opmaken dat hij op het goede spoor zit. Naast een stage, is Philip ook aanwezig geweest bij step in-housedagen. Ook heeft hij meegedaan aan een bustour langs de vestigingen van Holland van Gijzen. Zijn keuze voor een kantoor om te beginnen met de beroepsopleiding is uiteindelijk AKD geworden. 

‘De gemiddelde werkzaamheden op een dag van een corporate litigation advocaat’

Er kan niet echt gesproken worden van een ‘gemiddelde’ werkdag, omdat elke dag weer andere dingen op de planning kunnen staan/komen. Het belangrijkste onderdeel in deprakrijk van Philip is het schrijven van processtukken. Een groot deel van de procedure die wordt gevoerd is schriftelijk. Je bent dan dus een groot deel van de dag bezig met uitzoekingen en de verwerking daarvan in processtukken. Daarnaast vinden er cliëntbesprekingen plaats, maar zijn er ook wel eens dagen dat je de hele dag aan het bellen bent en dat er allemaal losse taken op je afkomen. Natuurlijk vinden er dan ook nog de zittingen plaats en ben je dus ook wel regelmatig op pad.

Het leuke aan het schrijven van processtukken, is dat je zo goed mogelijk het verhaal probeert neer te zetten en de rechter wilt overtuigen. Tot aan de zitting is het een schriftelijke ronde en weet je wat je namens cliënt betoogt en wat de wederpartij betoogt. Vóór zo’n zitting is er altijd wel gezonde spanning, want je weet niet hoe de rechter erin staat. De ene rechter zit heel stoïcijns en laat niks merken terwijl een andere rechter juist wel laat doorschemeren wat hij ervan vindt en speelt dan nog weleens in op een regeling tussen beide partijen. Dat laat gelijk zien dat zittingen nooit helemaal goed te voorspellen zijn. Zittingen hebben dus weer een hele andere dynamiek dan het opstellen van processtukken. 

‘De gevolgen van de COVID-crisis en de oorlogssituatie voor de advocatuur’

Tijdens de COVID-crisis veranderde de gang van zaken op kantoor. Er zijn meerdere belangrijke ontwikkelingen, die Philip heeft ervaren, die uitgelicht kunnen worden. De meest ingrijpende verandering was het moment dat er van de ene op de andere dag werd medegedeeld dat alle dagen vanuit huis gewerkt zou moeten worden vanwege het besmettingsgevaar. Dit had tot gevolg dat in een vrij kort tijdsbestek er thuis voor alle advocaten een goede werkplek moest worden opgezet. Ook moesten cliënten, voornamelijk cliënten in de evenementen- en horecabranche, overgaan op de overlevingsstand. Verder kreeg het kantoor ook andere soortendossiers binnen. Door de pandemie zijn er specifieke geschillen ontstaan die in een normale situatie minder aan bod kwamen, zoals de vraag of Corona een onvoorziene omstandigheid oplevert die rechtvaardigt dat bepaalde verplichtingen onder een contract niet kunnen worden nagekomen

Voor de advocaat-stagiaires en student-stagiaires is het ook een ingrijpende verandering geweest om volledig vanuit huis te moeten werken. Voor hen is het juist belangrijk om dichtbij de kantoorgenoten op kantoor te zitten waar je van kunt leren. Als patroon en begeleider was het ook best pittig voor Philip. Normaal gesproken kun je de advocaat- en studentstagiaire op kantoor begeleiden en spreek je elkaar bijna dagelijks, maar nu moest je actief bellen of mailen om goed contact te houden en te begeleiden. Als patroon heeft Philip meerdere keren per week gebeld met zijn advocaat-stagiaire, maar dat is natuurlijk nooit te vergelijken met een gesprek op kantoor. De advocatuur is daarnaast ook een peoples business; zo zijn de mensen op kantoor de belangrijkste assets. Vooral aan het begin van de pandemie is heel streng gehandhaafd op het thuiswerk principe en mocht je louter bij hoge uitzondering naar kantoor. Een andere belangrijke verandering was het feit dat veel bedrijven kunstmatig in leven werden gehouden. Het was een bizarre situatie, ‘zombie’-bedrijven die normaal failliet zouden gaan, vielen nu niet om door de overheidsregelingen. Dit betekende weinig faillissementen die binnenkwamen op kantoor. Hoogstwaarschijnlijk zal dat tij keren gelet op de inflatie, de stijging van de grondstofprijzen en het corona-steunpakket dat stopt.

Na de COVID-crisis zijn de moeilijkheden echter nog steeds niet voorbij. Zo is er momenteel een oorlog gaande tussen Oekraïne en Rusland dat een specifieke stroom aan vragen zal gaan opleveren. Het kantoor ziet nu al een aantal zaken binnenkomen waarbij cliënten vraagstukken hebben omtrent de stijgende gasprijzen en/of inkoopkosten die de lucht in schieten, met de vraag of dit kan worden doorberekend aan klanten. De oorlogssituatie zal vermoedelijk ook tot een recessie en faillissementen gaan leiden. Een belangrijk discussiepunt dat nu aan de orde is, is of Russen bijgestaan mogen worden of niet. Daarvoor is het volgens Philip van belang om een onderscheid te maken tussen bijstand aan de Russische overheid en Russische bedrijven die geen banden hebben met de overheid. Indien geen aanwijzingen bestaan voor banden met de Russische overheid, dan zou er in de optiek van Philip geen probleem moeten bestaan om deze bedrijven bij te staan, ook omdat iedereen in principe recht heeft op bijstand. Momenteel wordt ook vanuit de Orde van Advocaten opgeroepen om bij nieuwe zaken goed je cliënt te identificeren, vanuit de gedachte dat zij geen lijntjes hebben met de Russische overheid. 

‘De concurrentie tussen kantoren en advocaten op de werkvloer’

Philip zou de advocatuur omschrijven als een competitieve wereld, omdat je constant bezig bent je gelijk te halen. Je zou het kunnen vergelijken met een boksring waar je in gaat staan. Naast het feit dat er steeds meer advocaten komen, zie je ook steeds vaker bedrijven met een eigen juridische afdeling, maar ook allerlei startups en rechtsbijstandsverzekeraars. Er komen dus steeds meer spelers op de markt en dat betekent dat de concurrentie alleen maar toe zal nemen. Dat heeft tot gevolg dat je je als kantoor wat sterker moet profileren en de cliënt moet laten zien wat het kantoor allemaal in huis heeft. Hoewel er tussen verschillende kantoren concurrentie zichtbaar is, ervaart Philip geen concurrentie binnen zijn kantoor. Dat komt mede doordat iedereen binnen het kantoor zijn eigen specialisme heeft en de instelling bestaat om dossiers aan elkaar door te schuiven als gedacht wordt dat de zaak beter af is bij een ander. Wel worden de cliënten steeds kritischer en minder honkvast, waardoor een dossier dan ook niet zomaar komt ‘binnenwaaien’. 

‘Voorbereiding van studenten op de toekomst en de rol van een cijferlijst’

Philip benadrukt om je tijdens je studietijd al voorbereidingen te treffen. Dit kan door middel van stages bij kantoren variërend van een informeel klein kantoor tot aan de zuidas. Aan stagebeoordelingen hechten werkgevers zoals Rassersveel waarde, omdat hieruit kan worden afgeleid hoe jij al eens eerder hebt gepresteerd. Naast het feit dat je veel ervaring opdoet, kan je door het lopen van een stage erachter komen welke richting je op zou willen, maar kan je ook door uit te blinken zelfs doorgroeien naar de functie van advocaat-stagiaire. In het geval je een favoriet kantoor op het oog hebt, wordt aangeraden om eerst stage te lopen bij een ander kantoor om zo enige ervaring op te doen. Philip geeft ook als tip mee om te proberen juridisch gerelateerde activiteiten naast je studietijd te ondernemen, zoals vrijwilliger bij een rechtswinkel. Werken bij een rechtswinkel is heel leerzaam en is eigenlijk de advocatuur in het klein. Zo leer je om te luisteren naar iemands verhaal, maar ook om de juiste vragen te stellen om zo de feiten scherp te krijgen, de relevante informatie eruit te vissen en een juridisch advies te geven. Als tip voor een sollicitatiegesprek wordt meegegeven om een goede toelichting te geven van wat je in je studietijd hebt gedaan. Er wordt namelijk niet louter gekeken naar je cijferlijst. Voor de advocatuur heb je brains nodig maar ook veel meer dan dat alleen. Het is dus van belang dat je als student een ontwikkeling laat zien. In het geval je voor de advocatuur kiest en begint aan de beroepsopleiding wordt er ook niet meteen verwacht dat je een foutloos processtuk schrijft. Je begint namelijk bij het begin, maar ontzettend belangrijk is dat je gedurende je advocaat-stage progressie laat zien. En dat geldt ook als je van de middelbare school de overstap naar de universiteit maakt. Dat is een heel ander systeem, en dan is het helemaal niet gek als je het eerste jaar moet wennen en je weg moet vinden. 

‘Persoonlijkheidskenmerken van een succesvolle advocaat’

Wil je een succesvolle advocaat zijn dan dien je in ieder geval te beschikken over een goed analytisch vermogen. In vrijwel iedere zaak komt het neer op de feiten en als advocaat dien je daarom zelf heel goed na te denken over de vraag op welke grondslag je beroept en welke feiten daarvoor nodig zijn om een bepaald rechtsgevolg te laten intreden. Je moet een zaak dus heel goed kunnen bestuderen tot in de puntjes. Tevens dien je goed de hoofdzaken van de bijzaken te kunnen onderscheiden, maar wordt ook de drive om kwaliteit na te streven in een poging om je cliënt tot een overwinning te leiden van groot belang geacht. Tactisch en strategisch inzicht hebben, zal je pas na meerdere jaren ontwikkelen. Zo staan de eerste jaren meer in het teken van de advocatuur leren kennen, jezelf ontwikkelen op de inhoud van het recht en hoe positioneer je je als advocaat. De advocatuur is dus geen vak waar je achterover kan leunen. 

Wij bedanken Philip voor het interessante interview en wensen hem veel succes met het verdere verloop van zijn carrière.