Dit artikel is geschreven door Gijs van Voorthuizen #2 op de lijst van Vrijspraak, fractie van Magister JFT

Aanleiding

Tegenwoordig is er veel te doen rondom privacy. Privacy is een grondrecht dat is verankerd in zowel de Nederlandse Grondwet[1] als het EVRM[2]. Het gaat om artikel 10 van de Grondwet over de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer respectievelijk artikel 8 van het EVRM over het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. In onze digitaliserende maatschappij is het dus van groot belang dat hier goed mee wordt omgegaan. Om dit te bewerkstelligen is er sinds 27 april 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze verordening wordt beoogd, zoals de naam ook zegt, (persoons)gegevens te beschermen.

Tegenwoordig zijn er overal en van iedereen gegevens te vinden. Dit hebben we te danken aan het internet. Naast dat het internet veel positieve kanten heeft, bestaat er ook een negatieve keerzijde. Deze keerzijde heeft er mee te maken dat privé gegevens van mensen niet altijd veilig opgeslagen zijn of goed mee wordt omgegaan. Gegevens of ‘data’ is het nieuwe goud. Grote tech-bedrijven bieden een veelheid aan gratis diensten aan in ruil voor gegevens van de gebruiker. Deze gegevens komen helaas niet altijd in goede handen terecht of ze worden niet voor het juiste doeleinde gebruikt. Van belang is dus dat deze gegevens goed worden beschermd.

Studenten en privacy

Privacy is ook een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingen voor de universiteits- en faculteitsraden van Tilburg University. Door regels op te stellen wordt  de privacy van studenten zo goed mogelijk gewaarborgd. Deze regels staan in het verkiezingsconvenant. Dit is een convenant, opgesteld door de verschillende partijen met daarin alle regels omtrent de verkiezingen. In deze tekst leg ik uit welke regels omtrent privacy er in het verkiezingsconvenant zijn opgenomen en waarom dit van belang is.

Verkiezingsconvenant

Eén van de meest succesvolle manieren om als kandidaat stemmen binnen te halen, is door het sturen van persoonlijke berichten via WhatsApp naar de potentiële kiezers. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat deze berichten naar een telefoonnummer worden gestuurd. Een telefoonnummer is een persoonsgebonden nummer en is een onderdeel van iemands privacy. Anders gezegd; het is een privé gegeven. Hier moet dus voorzichtig mee worden omgegaan. In het verkiezingsconvenant is daarom een artikel[3] opgenomen dat waarborgt dat kiezers, studenten, niet zomaar allemaal berichten krijgen van kandidaten die ze misschien niet kennen en ook niet weten waar deze kandidaten hun telefoonnummers vandaan hebben. Van belang is dat de kandidaat die een bericht stuurt naar een potentiële kiezer daarbij laat weten waar deze het telefoonnummer vandaan heeft. In veel gevallen zitten kandidaten en kiezers in gedeelde WhatsApp-groepen en is het makkelijk te achterhalen waar de kandidaat het telefoonnummer vandaan heeft. Een ander aspect van dit artikel is dat de partijen ervoor moeten waken dat kiezers worden overweldigd door het aantal berichten dat zij ontvangen door de verschillende leden van elke partij. Je kunt je voorstellen dat het niet fijn is om constant berichten te ontvangen waar je niet in geïnteresseerd bent.

Een ander artikel[4] dat beoogt de privacy van studenten te waarborgen betreft het verwijderen van cookies op apparaten waarop studenten hun stem kunnen uitbrengen. Je moet je voorstellen dat tijdens de verkiezingsdagen op 12, 13 en 14 april er op de campus van Tilburg University kandidaten aanwezig zijn om stemmen te bemachtigen. Eén van de manieren om dit te doen is om ter plekke de studenten te laten stemmen op bijvoorbeeld een telefoon of tablet. Op het moment dat een student gaat stemmen, moet de student gegevens invullen op het apparaat. Van belang is dat daarna de cookies en trackers van het apparaat worden verwijderd zodat er geen onnodige privé gegevens, denk aan inlog gegevens, worden opgeslagen op deze apparaten. Deze gegevens zijn privé en maken onderdeel uit van de privacy van studenten. Een goede omgang met deze gegevens is dus noodzakelijk!

Dus:

Al met al is er goed nagedacht over het waarborgen van de privacy van studenten tijdens de verkiezingen voor de universiteits- en faculteitsraden van Tilburg University. Op het overtreden van de regels uit het verkiezingsconvenant staan sancties. Zo ook op het overtreden van de regels omtrent privacy. Partijen en hun kandidaten zullen goed moeten opletten dat er geen privacy schending plaatsvindt tijdens de verkiezingen. Met inachtneming van de regels uit het verkiezingsconvenant kunnen de verkiezingen in goede banen worden geleid en zal het voor iedere student een prettige verkiezingstijd worden.

Ga dus vooral met een gerust hart stemmen!

 

Stemmen doe je op 12, 13 en 14 april via: https://tilburguniversity.digitaleverkiezing.nl/

Meer informatie rondom de verkiezingen en Vrijspraak is te vinden op: https://magisterjft.nl/nl/verkiezingen 

 

[1] Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

[2] Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

[3] Article 6. (Potential) voters privacy and harassment, covenant elections 2022.

[4] Article 12. Individually attached electronic devices, paragraph 3, covenant elections 2022.