L. van Hoorn

Nee, het voornemen om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen is toch van de baan[1]. Donderdag 6 september is bekend geworden dat staatssecretaris Tamara van Ark haar plan, om meer banen te creëren, heeft gestopt. De regeringspartijen hebben geconcludeerd dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is.

 
Eerder schreven we over het voornemen van staatssecretaris Tamara van Ark om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment betaalt een werkgever een arbeidsgehandicapte namelijk een volledig cao-loon, dit ook als een arbeidsgehandicapte niet 100% arbeidsgeschikt is. De gemeente zorgt vervolgens voor een subsidie voor de betreffende werkgever. Dit brengt volgens werkgeversverenigingen NVO-NCW en MKB-nederland een grote administratieve last voor werkgevers met zich mee.

 
De staatssecretris schreef een aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van de door haar voorgestelde loondispensatie in de Participatiewet. Die loondispensatie zou ervoor moeten zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker zou worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Die hoofdlijnen hielden onder andere in dat werkgevers voortaan alleen het deel dat een werknemer ook daadwerkelijk kan werken, de zogenaamde loonwaarde, zouden moeten betalen. Voor het overige deel zou de werknemer een aanvullende uitkering moeten aanvragen.


Het voorstel kon al direct rekenen op veel kritiek. De nieuwe regeling zou slechtere arbeidsvoorwaarden in de hand werken. Arbeidsgehandicapten met een werkende partner verliezen met de loondispensatie hun recht op loonaanvulling. Omdat het aanvullende loon wordt financierd vanuit de bijstand, verliezen arbeidsgehandicapten hiermee ook de mogelijkheid  pensioen op te bouwen voor dit deel van het loon. Daarnaast zouden de arbeidsgehandicapten bij het verliezen van hun baan een lagere werkeloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen[2]. Veel werknemersorganisaties, kerken en andere maatschappelijke organisaties lieten van zich horen en de organisatie ‘Wij Staan Op!’ startte een petitie.  Maar niet alleen werknemers zagen de veranderingen niet zitten: ruim 70% van de werkgevers sprak van een ‘onwenselijke’ regeling.

 

De staatssecreris sprak de afgelopen maanden uitvoerig met relevante en betrokken organisaties en is nu tot de conclusie gekomen dat de maatregel onuitvoerbaar is. Daarnaast  is het voor werknemers en werkgevers veel te ingewikkeld en er is geen maatschappelijk draagvlak[3]. Ze zal de komende tijd onderzoeken of er verbeteringen van de huidige regels mogelijk zijn waarbij meer banen worden gecreëerd[4]. Dat de aanpassing in de Participatiewet er niet komt, leidt tot grote vreugde van de arbeidsgehandicapten en werknemersorganisaties[5]. Ook regeringspartijen D66 en de ChristenUnie gaven aan vanaf het begin niks in het plan te hebben gezien en drongen aan op heroverweging. Het is dus vooralsnog afwachten wat er zal gaan veranderen.

 

[1] https://www.nu.nl/geldzaken/5450711/kabinet-stopt-plan-arbeidsgehandicapten-minimumloon-betalen.html

[2] https://iederin.nl/nieuws/18221/kabinet-tornt-aan-minimumloon-en-pensioen-/

[3] https://www.personeelsnet.nl/bericht/plan-loondispensatie-arbeidsgehandicapten-van-de-baan

[4] https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/plan-kabinet-loondispensatie-arbeidsgehandicapten-van-tafel

[5] https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/kabinet-laat-plannen-voor-onderbetaling-arbeidsbeperkten-varen/