Het Europese Hof heeft al vele boetes opgelegd aan instellingen, bedrijven en landen. Ook Nederland hangt nu het zwaard van Damocles boven het hoofd. De Europese Commissie heeft een officiële waarschuwing gegeven, omdat de regelgeving op het gebied van spoorveiligheid in Nederland niet op orde is. Een Europese richtlijn omtrent de besluitneming van de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid  is nog niet in wetgeving omgezet. Dit had al in april 2006 gebeurd moeten zijn.

 

Europese richtlijnen 

Richtlijnen moeten, in tegenstelling tot verordeningen, omgezet worden in nationale wetgeving. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en dienen te allen tijde toegepast te worden. Richtlijnen moeten door de nationale wetgever omgezet worden, alvorens er rechten aan ontleend kunnen worden. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Om de bescherming van particulieren te waarborgen, erkent het Hof van Justitie dat richtlijnen wel rechtstreekse werking hebben wanneer ze door lidstaten niet tijdig zijn omgezet in nationale wetgeving. Hieraan is als voorwaarde gesteld dat de bepalingen onvoorwaardelijk, voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten zijn.

 

Dat de richtlijn niet binnen de gestelde termijn is omgezet, is niet de enige wijze waarop Nederland in overtreding is op het gebied van spoorveiligheid. De voorgeschreven criteria op grond waarvan een onderzoek moet worden ingesteld naar een incident op het spoor heeft Nederland ook nog niet doorgevoerd. Bovendien voldoen de Autoriteit voor Spoorveiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid op het gebied van rapportages nog niet aan alle verplichtingen.

 

De Europese Commissie heeft Nederland twee maanden gegeven om de regels goed toe te passen. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de zaak aan het Europese Hof van Justitie wordt voorgelegd, met mogelijke boetes als gevolg. Aangezien het hierbij om boetes van miljoenen euro’s gaat, valt het te hopen dat de overheid de waarschuwing serieus neemt.