K. Verberne

Ontslagen?

Stel je bent net afgestudeerd en hebt na lang zoeken een baan gevonden die bij je past. Mocht er dan onverhoopt een arbeidsconflict ontstaan of je moet vertrekken wegens een reorganisatie dan wil je weten of je recht hebt op een vergoeding bij ontslag. In het Nederlandse arbeidsrecht zijn er verschillende aspecten die een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van een recht op vergoeding bij ontslag. Ik zal in het kort proberen om duidelijkheid te scheppen over de wettelijke regeling.

Juridisch kader

Als je ontslagen wordt heb je recht op een financiële vergoeding. Dit noemt men de transitievergoeding (art. 7:673 lid 1 sub a BW) waar in bijzondere gevallen de billijke vergoeding bij opgeteld mag worden. Belangrijke voorwaarde bij het verkrijgen van een transitievergoeding is dat je twee jaar of langer in dienst bent geweest bij de werkgever. Daarnaast moet het initiatief om het dienstverband te beëindigen bij de werkgever liggen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.[1]

De hoogte van de transitievergoeding als je wordt ontslagen is afhankelijk van twee factoren: je bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren (art. 7:673 lid 2 BW). Op 1 januari 2018 is bepaald dat het bruto jaarsalaris maximaal €79.000 mag bedragen. Als je jaarsalaris hoger is dan €79.000 dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.[2]

Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (art. 7:673 lid 7 BW) kan een werknemer naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding verkrijgen. De omstandigheden die leiden tot het oordeel van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zijn bijvoorbeeld: het bewust aansturen op een verstoorde arbeidsrelatie, het willen ontslaan van een werknemer zonder geldige ontslagreden, discriminatie of seksuele intimidatie. Verder moet er om te kwalificeren voor ernstig meer aan de hand zijn dan dat de werkgever anders of beter had kunnen handelen. De rechter toetst het criterium ´ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever´ kritisch en komt niet snel tot de conclusie dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is vast komen te staan, wordt vrijwel altijd een billijke vergoeding toegekend.[3]

Conclusie

Kortom als je na twee jaar of langer in dienst bent geweest bij je werkgever wordt ontslagen verkrijg je in principe het recht op een transitievergoeding (art. 7:673 lid 1 BW). Het initiatief voor het ontslag dient dan wel bij de werkgever te liggen. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van twee factoren: je maandsalaris en het aantal dienstjaren (art. 7:673 lid 2 BW). In bijzondere gevallen is het mogelijk om als werknemer een vergoeding naar billijkheid te verkrijgen. Dan moet er sprake zijn ´ernstig verwijtbaar handelen of nalaten´ van de werkgever (art. 7:637 lid 7 BW). Echter, het voorgaande criterium wordt kritisch getoetst door de rechter en wordt dus niet snel aangenomen.

[1] Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?, Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

[2] Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?, Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

[3] Recht op billijke vergoeding, Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten https://ontslag.nl/ontslagvergoeding-en-transitievergoeding/recht-op-billijke-vergoeding/