M. Hovens

Milieudefensie vindt dat de investeringen van Shell in strijd zijn met de klimaatafspraken en sleept het miljoenenbedrijf voor de rechter. Advocaat Roger Cox, bekend van de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, gaat milieudefensie hierbij steunen. Een belangrijke zaak die veel gevolgen kan hebben voor het klimaatprobleem én voor Shell. [1] 

Shell heeft deze week per brief van Milieudefensie een aansprakelijkheidstelling gekregen. Het concern heeft acht weken om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen. Gebeurt dat niet, dan volgt de dagvaarding. [2] In dat geval wordt door milieudefensie geëist dat Shell stopt met wereldwijd het klimaat te schaden en zich houdt aan de klimaatafspraken van Parijs. Shell is namelijk goed voor 2 procent van alle broeikasgas dat zich momenteel in de lucht bevindt. [3]

Advocaat Cox merkt op dat het feit dat Shell de akkoorden van Parijs niet heeft ondertekend, geen probleem is: “Alle landen hebben het akkoord getekend, zo ook Nederland. Shell kan zich hier dus niet zomaar aan onttrekken”. [3] Daarnaast stelt de advocaat dat Shell mijn zijn klimaatbeleid zijn ‘wettelijke zorgplicht’ niet nakomt en dus een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW pleegt. [4] Die zorgplicht zou gelden omdat het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd en omdat daar het beleid van het hele concern wordt bepaald. Of een rechtsgang kansrijk is, hangt onder meer af van de vraag of de rechter een Nederlandse milieuorganisatie ontvankelijk acht in een zaak tegen een wereldwijd opererend olieconcern. Twijfel hierover zou ten koste kunnen gaan van de inhoudelijke beoordeling, waar de milieuorganisatie naar streeft. [5]

In de laatste jaren komen rechtszaken om klimaatproblemen steeds vaker voor. In de Verenigde Staten is Shell namelijk ook aangeklaagd door de gemeente New York en San Francisco. Echter, er is één belangrijk verschil: in de zaken in de Verenigde Staten wordt er schadevergoeding geëist, door Milieudefensie gebeurt dit niet. Dit is de eerste zaak dat er wordt geëist dat een bedrijf geen schade meer aanricht aan het milieu. [3]

Shell geeft aan de klimaatakkoorden van Parijs volledig te steunen, maar daarnaast zijn zij van mening dat klimaatverandering een complexe maatschappelijke uitdaging is die niet moet worden aangepakt door rechtbanken, maar door gedegen overheidsbeleid en een cultuuromslag om CO2-arme keuzes voor bedrijven en consumenten aan te jagen. [3]

Heeft Shell hier gelijk? Is het niet de taak van de rechter om het milieu te waarborgen? Uiteraard is het een probleem van de hele maatschappij, maar de rechter kan vast zijn steentje bijdragen.

 

 

 

 

 

[1] ‘Rechtszaak tegen Shell: investeringen in strijd met klimaatafspraken’, NRC Handelsblad 4 april 2018, nrc.nl, https://nos.nl/artikel/2225732-rechtszaak-tegen-shell-investeringen-in-strijd-met-klimaatafspraken.html

[2] ‘Milieudefensie daagt Shell voor de rechter’, HP de Tijd 4 april 2018, hpdetijd.nl, https://www.hpdetijd.nl/nieuws/milieudefensie-daagt-shell-voor-de-rechter/

[3] ‘Milieudefensie daagt Shell voor de rechter: Stop met het milieu schaden’, de Volkskrant 4 april, volkskrant.nl, https://www.volkskrant.nl/binnenland/milieudefensie-daagt-shell-voor-de-rechter-stop-met-het-milieu-schaden~a4588971/

[4] ‘Milieudefensie start klimaatzaak tegen Shell’, Financieel Dagblad 4 april, fd.nl, https://fd.nl/ondernemen/1248467/milieudefensie-start-klimaatzaak-tegen-shell

[5] ‘Milieudefensie begint zaak tegen Shell om milieuschade’, NRC Handelsblad 4 april 2018, nrc.nl, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/04/zaak-tegen-shell-om-milieuschade-a1598077