N. de Ridder

In maart van dit jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. In Den Haag zorgt dit nu al voor onrust tussen partijen onderling, met name onder de drie Islamitische partijen die daar deelnemen. Onlangs werd bekend dat NIDA, een Rotterdamse partij, ook in Den Haag wil deelnemen aan de verkiezingen. Dit tot grote ergernis van Islam Democraten en de Partij van de Eenheid, de andere twee Islamitische partijen die deelnemen in de Hofstad (1). Wat zijn dit nou precies voor partijen, waar staan zij voor? En wat zou de invloed van de deelname van NIDA zijn op hun eigen deelname?

Eerst de Islam Democraten. Deze partij is uit Islamitische grondslag opgericht in Den Haag. Dit gebeurde in 2005 en sinds 2006 zit deze partij met één zetel in de gemeenteraad. Op de website noemt de partij zich een kleine partij zonder gevestigde belangen die daardoor punten op de agenda kan krijgen die de burgers van Den Haag aangaan. Standpunten van de partij zijn onder anderen ‘Een samenleving waarin elke cultuur waardevol is’ en ‘Een samenleving met niet op elke straathoek een bar’ (2). Fractievoorzitter Hasan Küçük stelt dat de NIDA zijn partij ooit over heeft willen nemen. Zijn partij staat open voor samenwerking, maar een overname zag hij niet zitten. De deelname van de NIDA stelt hem teleur, omdat hij van mening is dat nóg een Islamitische Partij wantrouwen op kan wekken bij moslims in de stad. Elke vorm van versplintering zorgt volgens hem voor wantrouwen bij de moslims, die naar zijn mening toch al niet snel naar de stembus gaan. Hij stelt dat door deze ontwikkeling zijn partij geen zetels kwijt gaat raken, maar ook zeker niet gaat groeien. Het streven van de ID om in het college te komen, wordt hierdoor bemoeilijkt (3).

Dan de Partij van de Eenheid. Dit is de partij van een oud raadslid van de Islam Democraten. Hij vond dat er bij het bestuur van de ID een gebrek was aan democratische waarden en besloot daarom voor zichzelf te beginnen. Later sloot oud-PVV lid Arnoud van Doorn, die zich bekeerd heeft tot de Islam, zich aan bij de partij. In 2014 behaalde de partij één zetel in de Haagse gemeenteraad (4). De PvdE zou eerder toenadering hebben gezocht tot NIDA voor een samenwerking, maar dit verzoek werd afgewezen. PvdE-Raadslid Arnoud van Doorn stelt dat NIDA nu zorgt voor meer verdeeldheid, waar juist eenheid nodig is. Ook stelt de PvdE bewust niet mee te hebben in Den Haag in 2014, om zo de NIDA niet te belemmeren (1).   

Totslot de partij waar het momenteel allemaal om te doen is: NIDA. NIDA is een begrip uit de Koran en betekent zo veel als ‘oproep’ of ‘stem’. Deze partij is opgericht in Rotterdam en is hier sinds 2014 vertegenwoordigd in de gemeenteraad met twee zetels (5). Volgens partijvoorzitter Nurullah Gerdan is de partij door inwoners van Den Haag gevraagd mee te doen, omdat de bestaande partijen niet genoeg verbinding bieden op het gebied van duurzaamheid, emancipatie en diversiteit (1).   

Al met al zou de deelname van NIDA volgens de andere partijen dus zorgen voor verdeeldheid en daardoor verwarring. Dit zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het voor veel mensen te druk wordt op de Islamitische vleugel van de Haagse Politiek, waardoor het aantal stemmen door onduidelijkheid flink terug dreigt te lopen (6).

(1) Elsevier (2 januari 2018). Versplintering bij moslimpartijen geeft onderlinge frictie. Geraadpleegd van

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/versplintering-in moslimpartijen-zorgt-voor-onderlinge-frictie-572799/

(2) Islam Democraten (z.d.). Over Islam Democraten. Geraadpleegd van http://www.islamdemocraten.nl/over-islam-democraten/

(3)Den Haag FM (2 januari 2018). Islam Democraten: ‘’Nida wilde ons overnemen’’.   Geraadpleegd van https://denhaagfm.nl/2018/01/02/islam-democraten-nida-wilde-ons    overnemen/

(4) Wikipedia (18 november 2017). Partij van de Eenheid. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Eenheid

(5) Wikipedia (29 juli 2017). Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/NIDA

(6) Algemeen Dagblad (3 januari 2018). Drie islampartijen op jacht naar raadszetels Geraadpleegd van https://www.ad.nl/den-haag/drie-islampartijen-op-jacht-naar             raadszetels~af4a1817/