L. van Hoorn

Voor wie het even gemist heeft, per 1 januari 2018 gaat het huwelijk op de schop. Althans, het trouwen in gemeenschap van goederen. Driekwart van de mensen in Nederland is op dit moment getrouwd in gemeenschap van goederen en deelt dus het hele vermogen. Al sinds 1838 valt al het persoonlijke bezit bij de bekrachtiging van het huwelijk onder het gezamenlijk bezit. Hieronder vallen niet alleen bezittingen zoals woningen en auto’s, maar denk ook minder voor de hand liggende bezittingen zoals erfenissen en schulden.

De wetswijziging

Op dit moment is het zo bij een bekrachtiging van het huwelijk dat men automatisch huwt in gemeenschap van goederen[1]. Dit verandert per 1 januari 2018 met een wetswijziging Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen[2]. De gemeenschap bevat dan niet langer alle goederen van de echtgenoten ten tijde van het huwelijk, maar alleen nog maar de goederen die op dat moment al vielen onder het gezamenlijke bezit. Een klein voorbeeldje: Indien een persoon in het bezit is van een auto, welke die heeft gekocht alvorens hij huwt, wordt de auto een gemeenschappelijk goed door het huwelijk. Vanaf 1 januari 2018 zal dit niet meer zo gaan. Indien de echtgenoot al een auto in het bezit had, nog voordat deze trouwt, blijft de auto in het bezit van diegene en valt deze niet in het gezamenlijke bezit. Maar heeft een stel gezamenlijk een auto gekocht voordat zij huwen, zal deze auto ook tijdens het huwelijk en met de scheiding verdeeld moeten worden. Ook erfenissen en schulden die voor het huwelijk gemaakt/verkregen zijn, worden niet meer verdeeld na een scheiding.

Ondernemingen

Een ander bezit dat vanaf het nieuwe jaar niet zal vallen in de gemeenschap is de eigen onderneming, mits deze is opgericht vóór het huwelijk. Nu is het nog zo dat deze wel automatisch in de gemeenschap van goederen valt[3]. Dit betekent dan ook dat crediteuren een vordering kunnen instellen ten aanzien van alle gezamenlijke bezittingen. Na de wetswijziging zal dit niet meer mogelijk zijn en zal een opgerichte onderneming voor het huwelijk niet meer in de gemeenschappelijke pot vallen.

Kritiek

Het initiatiefvoorstel is echter met een kleine meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Dat wil zeggen dat er niet veel draagvlak is voor het voorstel. Een mogelijk groot probleem wat de tegenstanders aanvoeren is de uitvoering. Zij zijn namelijk van mening dat er tijdens het huwelijk veel administratieve handelen verricht dienen te worden. Dit vormt natuurlijk pas een probleem wanneer er sprake is van een scheiding. Indien een van de echtgenoten van mening is dat een bepaald bezit niet verdeeld zou moeten worden, dient hij dit wel aan te kunnen tonen. Er wordt dan ook sterk aangeraden om bij het aanschaffen van goederen aankoopnota’s te bewaren en bij het ontvangen van een erfenis een schenkingsakte op te laten stellen. Of dit daadwerkelijk ook gedaan zal worden, zal nog moeten blijken.

[1] Art. 1:94 lid 1 BW

[2] Stb, 2017, 177

[3] www.rijksoverheid.nl, Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap, 28 december 2017.