D. Jansen

 

Oud & nieuw en vuurwerk: het één gaat haast niet zonder het ander.  Ieder jaar vinden verschillende incidenten plaats die leiden tot verschillende soorten schade, bijvoorbeeld letselschade of zaakschade. Tijdens de afgelopen jaarwisseling was een van de grootste en bekendste incidenten de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen-dorp en Duindorp. Dit artikel geeft een kort overzicht weer van de oorzaak van de ontstane schade en de mogelijke schadeafhandeling.

 

Jaarlijks vindt er traditie plaats waarbij Scheveningen-dorp en Duindorp op het strand van Den Haag strijden om wie het hoogste en mooiste vreugdevuur kan maken. De traditie staat sinds 2014 op de zogenoemde Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland en is daarmee een erkend erfgoed. Tijdens deze traditie in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 waaide het echter hard op het strand, waardoor de vonken van het vreugdevuur over het strand en door de straten waaiden. Onder andere verschillende huizen, auto’s en fietsen vatten vlam door de vonken in de lucht.[1]

 

Een belangrijke vraag is op wie deze schade verhaald kan worden. Allereerst zal men kijken of de verzekeraar de betreffende schade dekt. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend. Immers, niet alle verzekeraars hebben alle schadeclaims al binnen gekregen. De Bond van Verzekeraars erkent dat schade aan huizen door de regen van vonken normaliter wordt gedekt door onder de verzekering. Bij zaakschade aan auto’s is van belang welke risico’s zijn gedekt onder de verzekering. Bij een all-risk verzekering zal de schade wel worden gedekt, terwijl bij een minder uitgebreide verzekering goed moet worden gekeken of dit specifieke risico is gedekt. De ene verzekeraar zal dit in een minder uitgebreid pakket hebben opgenomen, terwijl een andere verzekeraar dit niet aanbiedt in een ander pakket dan een all-risk verzekering. Verder zijn er veel fietsen rondom de boulevard beschadigd door de hitte als gevolg van de vreugdevuren. Fietsen zijn meestal niet specifiek verzekerd, waardoor deze schade niet kan worden verhaald op de verzekeraar.

 

Een tweede belangrijke vraag speelt op in het geval dat de verzekeraar de brandschade niet vergoedt: wie betaalt de schade in dat geval? Verschillende nieuwsbronnen geven aan dat zij te weten zijn gekomen dat de gemeente Den Haag contact heeft gehad met de bouwers van de vreugdevuren. De gemeente heeft een oogje dichtgeknepen toen bekend werd dat de brandstapels hoger waren dan toegestaan. Mogelijke aansprakelijkheid zou dan bij de gemeente Den Haag liggen.[2] Via Twitter heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt dat de gemeente kosteloos aansprakelijk kan worden gesteld in geval de schade niet wordt gedekt door de verzekering én “een gevaarlijke situatie” zich heeft voorgedaan.[3] Het is niet mogelijk om zonder onderbouwing de gemeente aansprakelijk te stellen: foto’s van de schade moeten worden meegestuurd en de schade moet duidelijk omschreven zijn op het schadeformulier. Een bijkomende bepaling bij het schadeformulier is dat de gemeente enkel de schade vergoedt indien wordt bewezen dat de gemeente “niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest”.[4]

 

Verschillende advocaten, zoals Veeru Mewa, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, vinden de Haagse aanpak niet zorgvuldig. Echter, bestuurlijke onzorgvuldigheid resulteert niet direct in onrechtmatige handelen van de gemeente. ‘Daarvoor is vooral van belang of besluiten op de juiste gronden, zoals openbare orde en veiligheid, zijn genomen. En of de overheid voldoende toezicht hield op de handhaving van veiligheidsvoorschriften. Ook dat is in dit geval allemaal de vraag,’ zegt Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam.[5]

 

 

[1] https://www.businessinsider.nl/scheveningen-jaarwisseling-vonkregen/.

[2] https://www.ad.nl/den-haag/gemeente-mogelijk-aansprakelijk-voor-schade-na-vreugdevuur-scheveningen~aaf7bfa2/.

[3] https://www.businessinsider.nl/scheveningen-jaarwisseling-vonkregen/.

[4] https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/veelgestelde-vragen-over-vreugdevuur-noorderstrand.htm#mijn-huis-bezittingen-zijn-door-de-brand-vliegvonken-beschadigd-wat-kan-ik-nu-doen-.

[5] https://www.gemeente.nu/bestuur/den-haag-bestuurlijk-de-mist-in-met-vreugdevuren/.