Dat Johan Cruijff van enorme betekenis is geweest voor het Nederlandse voetbal moge duidelijk zijn. Cruijff heeft daarnaast ook veel betekend voor het Nederlandse portretrecht. Door hem gevoerde gerechtelijk procedures hebben geleid tot een recht op redelijke vergoedingen voor commercieel gebruik van een ‘verzilverbare populariteit’.[i] Met zijn goededoelenstichting de Johan Cruyff Foundation heeft Cruijff ook op maatschappelijk gebied een bijdrage willen leveren aan de leefomgeving en het welzijn van kinderen. De stichting richt onder andere de bekende trapveldjes op, de Cruyff Courts, waar kinderen een veilige plek vinden om te sporten en spelen in de buurt.

Naar mening van de Leidse hoogleraar Intellectuele eigendomsrecht Dirk Johan Gerard Visser, is het passend om Cruijff en zijn werk te blijven eren en voortzetten. Hij stelt daarom een wijziging van de Auteurswet voor. Deze wijziging creëert een wettelijke basis op grond waarvan commercieel gebruik van de naam of het portret van Johan Cruijff enkel mogelijk is na het betalen van een redelijke vergoeding aan de Johan Cruyff Foundation. Volgens Visser moet de Auteurswet met een nieuw artikel worden uitgebreid. Zijn voorstel luidt als volgt:

 

Voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret of de naam van Johan Cruijff is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam”.[ii]
 

Dit wetsvoorstel leidt tot een vergoedingsrecht dat eeuwigdurend zal zijn. Met het voorstel heeft Visser aansluiting gezocht bij een vergelijkbare auteursrechtelijke vergoeding in Engeland, the Hospital for Sick Children heeft recht op een eeuwig durende royalty voor ieder commercieel gebruik van het toneelstuk ‘Peter Pan’.

Om steun te zoeken voor zijn initiatief om ook de Johan Cruyff Foundation op deze wijze voor altijd te blijven begunstigen voor het gebruik van de naam of het portret van haar oprichter, is Visser een actie gestart via www.IE-Forum.nl. Bij voldoende steun zal Visser via het Ministerie voor Veiligheid en Justitie of via Tweede Kamerleden een poging doen de wetswijziging te verwezenlijken.[iii]

 

__________________________________________________________________________________

[i] HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788 (Cruijff/Tirion).

[ii] D.J.G. Visser, ‘Johan Cruijff’, IE-Forum 15814, 25 maart 2016.

[iii] B. Kist, ‘Apart Cruijff-artikel in Auteurswet’, NRC.nl 31 maart 2016.