-Moos Hovens

Het nieuwe kabinet heeft in oktober, na drie maanden onderhandelen, eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Er gaat meer geld naar de politie, in 2030 moeten alle kolencentrales gesloten zijn, maar ook voor de fiscale wereld is er een grote verandering: de dividendbelasting wordt afgeschaft. [1] Het afschaffen van de dividendbelasting maakt deel uit van een breder pakket van wijzigingen van belastingen voor bedrijven. [7] Volgens Jesse Klaver, leider van GroenLinks, stond dit in geen enkel verkiezingsprogramma. [2] Waar is het idee vandaan gekomen dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft? En wat zijn de gevolgen voor Nederlandse en internationale ondernemingen?

 Momenteel moet de dividendbelasting worden betaald wanneer een bedrijf een deel van de winst uitkeert aan haar aandeelhouders. Artikel 5 van de Wet op de dividendbelasting 1965 stelt dat het tarief 15% bedraagt, waardoor aandeelhouders 85% overhouden van de opbrengst. De dividendontvanger kan het ingehouden bedrag verrekenen met de inkomstenbelasting.

 Wat zijn de gevolgen van afschaffing van dividendbelasting?
Voor Nederlandse beleggers maakt het verdwijnen van de dividendbelasting geen verschil. De heffing van 15% die op het uitgekeerde dividend reeds is ingehouden, kunnen zij verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zij moeten echter nog wel belasting betalen over hun vermogen. Op bedrijfsniveau kan het afschaffen van de dividendbelasting echter wel verschil maken. In plaats van dat bedrijven een deel van het dividend dat ze uitkeren aan de Belastingdienst, kunnen ze het volledige bedrag direct aan de aandeelhouder geven. [5] Daarnaast kan er ook iets veranderen voor aandelen. Een voorbeeld hiervan is dat het verschil tussen A- en B-aandelen van Shell hiermee verdwijnen. Op de A-aandelen houdt Shell 15% dividendbelasting in, terwijl de B-aandelen onder het Britse belastingregime vallen, waar de dividendbelasting niet geheven wordt. [4] Hoe deze A- en B-aandelen eruit zien, verschilt per onderneming. Het gaat vaak om priortiteitsaandelen.

Waarom is de dividendbelasting afgeschaft?
Door het afschaffen van de dividendbelasting loopt de schatkist vanaf 2020 jaarlijks ongeveer €1,4 miljoen mis. [2] Waarom wordt de dividendbelasting dan toch afgeschaft?

In het afgelopen jaar zijn er verschillende organisaties en personen geweest die voorzichtig de afschaffing van de dividendbelasting voorstelden. Ondernemersorganisatie VNO-NCW vroeg in maart bij de start van de kabinetsformatie om een uiteindelijke afschaffing van de dividendbelasting. Daarnaast stelde de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, de AmCham, dat Nederland een achterstand had op het Verenigd Koninkrijk, dat geen dividendbelasting kent. Echter, niemand had verwacht dat het nieuwe kabinet een dergelijke drastische ingreep zou doen wat betreft de dividendbelasting. [2] Stef van Weeghel, hoofd van PwC en hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, stelt het volgende: ‘Het heeft mij verrast, omdat er vanuit delen van het bedrijfsleven al jarenlang druk wordt uitgeoefend om de dividendbelasting af te schaffen en de regering hier jarenlang niet naar heeft geluisterd.’ Daniël Smit, fiscaal jurist bij EY en hoogleraar winstbelasting multinationals in Tilburg, zag deze grote verandering ook niet aankomen. Hij stelt wel dat het nieuwe plan past in de trend dat een steeds kleinere groep belastingplichtigen de heffing opbrengt. [2]

 Van Weeghel stelt dat door het verschil in behandeling van binnenlandse en buitenlandse beleggers, de dividendbelasting juridisch kwetsbaar is. Het staat daarom ook op gespannen voet met Europese wetgeving, volgens Peter Kavelaars, fiscalist bij Deloitte en hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. [6] Momenteel lopen er veel procedures van buitenlandse beleggingsinstellingen tegen de heffing. De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst de buitenlandse particulieren moet compenseren als die in Nederland meer dividendbelasting moeten betalen dan de Nederlanders in box 3. Echter, volgens Robert der Jagt, partner bij Meijburg & Co Belastingadviseurs, waren deze juridische problemen onoverkomelijk. Volgens hem wil het nieuwe kabinet, met de afschaffing van de dividendbelasting, meer bedrijven strikken. [2] Het schrappen van de dividendbelasting maakt Nederlandse bedrijven aantrekkelijker voor buitenlandse particuliere en institutionele aandeelhouders, zegt fiscalist Arjo van Eijsden van EY. Hij stelt dat zij deze belasting soms niet of slechts voor een deel kunnen verrekenen. Hierdoor waren Nederlandse bedrijven altijd onaantrekkelijk tegenover de landen die geen dividendbelasting kennen. Door het nieuwe regeerakkoord verdwijnt dit verschil nu. [4]

Wat opvalt is dat het nieuwe fiscale beleid erg eenzijdig gericht is op het internationale grootbedrijf. [3] De Nederlandse particulier heeft geen voordeel bij de afschaffing van de dividendbelasting, het is vooral nuttig voor Nederlandse en internationale bedrijven. Het doel om meer bedrijven te lokken klinkt goed, maar hopelijk wordt dit ook bereikt door de verandering in het belastingbeleid.

 Bronnen

  1. ‘Regeerakkoord van kabinet Rutte III: alle plannen op een rij’, RTL Nieuws 10 oktober 2017, rtlnieuws.nl, https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/regeerakkoord-van-kabinet-rutte-iii-alle-plannen-op-een-rij

 

  1. ‘Afschaffen dividendbelasting maakt vijandige overnames lastiger’, Financieel Dagblad 17 oktober 2017, fd.nl, https://fd.nl/economie-politiek/1222837/afschaffen-dividendbelasting-maakt-vijandige-overnames-lastiger

 

  1. ‘Dividendtaks makkelijk weggegeven’, Financieel Dagblad 17 oktober, fd.nl, https://fd.nl/opinie/1223076/dividendtaks-makkelijk-weggegeven

 

  1. ‘Nederlandse belegger profiteert indirect van afschaffen dividendbelasting’, Financieel Dagblad 9 oktober 2017, fd.nl, https://fd.nl/beurs/1221651/nederlandse-belegger-profiteert-indirect-van-afschaffen-dividendbelasting

 

  1. ‘Nieuw kabinet maakt einde aan dividendbelasting’, NOS 9 oktober 2017, nos.nl, https://nos.nl/artikel/2197005-nieuw-kabinet-maakt-einde-aan-dividendbelasting.html

 

  1. ‘Rutte III schrapt dividendbelasting om buitenlandse bedrijven te lokken’, Volkskrant 9 oktober 2017, Volkskrant.nl, https://www.volkskrant.nl/binnenland/rutte-iii-schrapt-dividendbelasting-om-buitenlandse-bedrijven-te-lokken~a4520913/

 

  1. ‘Nieuw kabinet schaft dividendbelasting af’, Het Parool 9 oktober 2017, parool.nl, https://www.parool.nl/binnenland/nieuw-kabinet-schaft-dividendbelasting-af~a4520805/