De huidige coronapandemie heeft een ongelofelijke impact op het Nederlandse bedrijfsleven en steeds meer ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot het moeten aanvragen van faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die op 6 oktober 2020 door de Eerste Kamer werd aangenomen, kan dit mogelijk helpen voorkomen.

 

De WHOA maakt het voor een onderneming mogelijk om alvorens een faillissement in beeld komt een akkoord te bereiken met haar schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering en sanering van schulden. Wanneer een onderneming dan zo een akkoord bereikt met haar schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering en sanering van schulden, kan de rechtbank dit vervolgens homologeren. Hierdoor kunnen ook schuldeisers en aandeelhouders die hier niet mee instemden aan het akkoord worden gehouden. Nu vereist een akkoord tussen een onderneming en schuldeisers en aandeelhouders nog instemming van alle betrokkenen. Dat is, vooral nu, niet wenselijk, omdat een individuele schuldeiser of aandeelhouder dan een akkoord waarmee de meerderheid van de schuldeisers en aanhoudeelhouders wel instemt, zou kunnen tegenhouden.

 

Minister Dekker: “Als een meerderheid van schuldeisers van een onderneming in ernstige financiële problemen het samen eens wordt over de afbetaling van schulden, kan het niet zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder daar een stokje voor steekt. Juist om te voorkomen dat bedrijven dan omvallen, maken we het in dit soort situaties makkelijker om tot een schuldsanering te komen en het bedrijf voort te zetten. Dat is goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.”[1]

 

De nieuwe wet is in het leven geroepen voor ondernemingen die op zichzelf rendabel genoeg zijn om te kunnen voortbestaan, maar vanwege bijvoorbeeld een hoge schuldenlast toch failliet dreigen te raken. Met de mogelijkheid tot het bereiken van een onderhands akkoord en de homologatie daarvan, kunnen deze ondernemingen toch voor een faillissement behoed worden.

 

Concreet zal met de invoering van de WHOA geen nieuwe wet in het leven worden geroepen. De Faillissementswet zal worden uitgebreid met de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord. Na artikel 368 Faillisementswet zal een nieuwe afdeling worden opgenomen genaamd “Tweede afdeling homologatie van een onderhands akkoord”.[2] De verwachte inwerkingtreding is uiterlijk 1 januari 2021, maar gelet op de huidige coronapandemie zal de wet waarschijnlijk eerder in werking treden.

 

 

 

 

[1]Rijksoverheid (2020, 6 oktober). ‘Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen’. Geraadpleegd van

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/nieuwe-wet-helpt-faillissementen-te-voorkomen

[2] Eerste Kamer der Staten Generaal (2020, 26 mei). GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET, Geraadpleegd van https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200526/gewijzigd_voorstel_van_wet_3/document3/f=/vl90m1r7f7xm_opgemaakt.pdf