-Moos Hovens

China heeft deze maand bekend gemaakt geen zachte Europese kazen meer toe te laten. Het gaat hierbij vooral om de schimmelkazen uit Frankrijk en Italië, waaronder brie, camembert en roquefort. De schimmel in deze kazen zouden te veel bacteriën bevatten, maar de Europese Commissie gelooft hier niets van. William Fingleton, woordvoerder van de delegatie van de Europese Commissie in China, stelt dat het importverbod onterecht is en dat China dezelfde schimmels gebruikt om eigen kaas te maken.[1] In 2016 importeerde China voor ongeveer 14 miljoen kilo aan kaas uit Europa,[2] maar momenteel is de Chinese markt compleet gesloten voor Europese zachte kazen.[3]

 Het is niet de eerste keer dat bepaalde kazen niet meer door China worden geïmporteerd. In 2014 werd tijdelijk alle kaas uit Groot-Brittannië verboden, omdat de hygiënestandaarden bij een Britse leverancier niet voldoende waren volgens de Chinezen. Een paar jaar daarvoor, in 2008, weigerde China mozzarella uit Italië, omdat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zouden zitten.[4] Wat opvalt, is dat China in het verleden concrete redenen had om bepaalde Europese kazen te verbieden. Echter, bij het nieuwe importverbod is dit niet het geval. In de ogen van de Europese Commissie is het verbod dus compleet ongegrond en willekeurig.

Wat betekent dit voor de handelsafspraken, gemaakt in het licht van de Wereldhandelsorganisatie? De Wereldhandelsorganisatie heeft als doel de wereldhandel te stimuleren. Deze organisatie kan niet zelf regels maken; besluiten komen tot stand doordat landen het met elkaar eens worden. China is, als lid van de Wereldhandelsorganisatie sinds 11 december 2001, verplicht om de internationale standaarden te accepteren, tenzij afwijking daarvan gerechtvaardigd is door een risicoafweging.[5]  Bovendien mag het land geen onderscheid maken tussen buitenlandse of ‘eigen’ producten. Echter, volgens de EU is er in dit geval geen sprake van enig risico: de productietechnieken zouden immers al honderden jaren zonder gevaar worden gehanteerd. China gebruikt bovendien dezelfde schimmels voor hun eigen kazen. De Chinese gezondheidsvoorschriften staan slechts enkele bacteriesoorten toe in zuivelproducten, maar er is een vrijstelling voor ‘bepaalde tradities die worden gebruikt bij voedselproductie.’ Dit geldt echter alleen voor Chinese goederen, niet voor importgoederen. De reden van de Chinese autoriteiten blijft dus onduidelijk. De EU gaat eerst in gesprek met de lidstaten van de EU, voordat ze China proberen te dwingen het importverbod op te heffen. Als uiterste stap is het voor Europese landen mogelijk een zaak aan te spannen tegen China bij het WTO (World Trade Organisation). Het Aziatische land geeft op dit moment geen gehoor aan officiële verzoeken van de Europese Commissie om duidelijkheid te geven over de reden van het verbod.[6]

Fingleton is bezorgd over het onvoorspelbare karakter van het importverbod. Het zou namelijk ook zomaar bij andere kazen kunnen gebeuren.[7] De stop op de import van Europese zachte kazen leidt dus tot veel onrust in Brussel, maar ook bij Europese zuivelaars. De woordvoerder van de EU in China zegt het volgende: “We zijn zeer bezorgd en vragen ons af of er misschien in de toekomst niet meer kazen worden getroffen.” Momenteel zijn er al veel kazen verspild, omdat het bij de Chinese douane blijft liggen: ontzettend zonde.[8]

Ook voor de inwoners van China zijn er gevolgen verbonden aan het het importverbod. Marion, CEO of Shanghai-based Cheese Republic, zegt dat hij alleen nog maar de voorraad kan verkopen die hij voor het importverbond binnen heeft gekregen. Dit is erg kwalijk, aangezien zijn productaanbod voor vijftig procent bestaat uit zachte kazen.[9] Niet alleen de Chinese burgers, maar dus ook de bedrijven worden getroffen door het importverbod. Het verbod heeft geleid tot een grootse jacht op de laatste kazen. Het is maar de vraag wanneer de kazen weer in de Chinese schappen liggen.

 

[1]Chinezen halen neus op voor Europese stinkkaas: importverbod’, RTL Nieuws 11 september 2017, rtlnieuws.nl, https://www.rtlnieuws.nl/economie/chinezen-halen-neus-op-voor-europese-stinkkaas-importverbod.

[2] European Commission. (2017). EU Dairy Exports to Third countries. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-extra-trade_en.pdf

[3]Whiff of discontent as China bans imports of soft European cheese’, The Guardian 10 september 2017, theguardian.com, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/10/whiff-of-discontent-as-china-bans-imports-of-soft-european-cheese.

[4]China laat camembert, brie en andere Europese kazen niet toe’, Volkskrant 12 september 2017, volkskrant.nl, https://www.volkskrant.nl/economie/china-laat-camembert-brie-en-andere-europese-kazen-niet-toe~a4516270/.

[5] Article 2 of the Uruguay Round Agreement (1994), Agreement on Safeguard.

[6]Brussel bezorgd om Chinese importstop op zachte kazen’, Financieel Dagblad 11 september 2017, fd.nl, https://fd.nl/ondernemen/1217993/brussel-bezorgd-om-chinese-ban-op-zachte-kazen.

[7]Chinezen halen neus op voor Europese stinkkaas: importverbod’, RTL Nieuws 11 september 2017, rtlnieuws.nl, https://www.rtlnieuws.nl/economie/chinezen-halen-neus-op-voor-europese-stinkkaas-importverbod.

[8]Whiff of discontent as China bans imports of soft European cheese’, The Guardian 10 september 2017, theguardian.com, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/10/whiff-of-discontent-as-china-bans-imports-of-soft-european-cheese.

[9]Camembert crackdown! China bans soft cheese imports’, CNN Money 8 september 2017, money.cnn.com, http://money.cnn.com/2017/09/08/news/china-soft-cheese-import-ban/index.html