Loopbaan bij Defensie
Beroepsmilitair bij daglicht en rechtenstudent in de late avonduurtjes. Dat was de realiteit voor Jan Raats. Na afronding van zijn studie had Jan weinig overtuigingskracht nodig toen een voormalig afdelingshoofd hem vroeg te opteren voor militair jurist. “Het karakter van deze juridische baan, die actief wordt ingevuld met de nodige carrièrecursussen, reizen en internationaal overleg maakte deze keuze nog gemakkelijker”, aldus Jan. “Je bevindt je in een krijgsmachtomgeving waar je je constant kunt ontwikkelen.”

Tijdens de loopbaan van de militair jurist verschillen de taken en bevoegdheden. Geen enkele dag is hetzelfde. Natuurlijk gold dat ook voor Jan Raats.

Nadat hij was aangenomen als militair jurist, werd hij bij de toenmalige Afdeling Contracten van de Directie Materieel van de Luchtmacht geplaatst. Bij de aanschaf van materieel was hij voornamelijk bezig met het uitonderhandelen en de stafbehandeling van overeenkomsten en de afwikkeling daarvan.

Van daaruit werd Jan verzocht te opteren voor een beleidsfunctie op het Ministerie van Defensie om het defensie inkoopbeleid vanuit het ministerie vorm te geven. “Bij het maken van beleid gaat het eerder om het ontwikkelen van beleid en de afstemming daarvan binnen en buiten het departement.”

Vervolgens ging Jan terug naar de Luchtmacht als Contract Manager om bij te dragen aan de contractuele/commerciële kant van de grote Luchtmacht projecten, om later afdelingshoofd te worden van dezelfde afdeling. Tijdens zijn laatste jaren mocht hij hierbij ook de verwerving onder zijn hoede nemen.

“In zowel mijn beleidsfunctie als in de uitvoering als contract manager en afdelingshoofd mocht ik deelnemen aan internationaal overleg, voor meer beleid binnen NAVO en de Europese Unie,  over de uitvoering in de Luchtmacht voor de Nederlandse deelname aan aanschaf en onderhoud van wapensystemen. In mijn geval hield ik me voornamelijk bezig met de F-16.”

Na een reorganisatie waarbij alle materieelverwerving van Defensie werd samengevoegd, heeft hij gedurende een kortere periode mogen functioneren als hoofd van de afdeling grote Materieel Projecten.

“Doordat ik een hele loopbaan had doorlopen varieerden mijn dagelijkse werkzaamheden constant. Typische elementen waren wel de stand ups, de vaak dagelijkse vergaderingen, en regelmatige binnenlandse en buitenlandse reizen”

Bijzondere momenten
Met een bijzondere baan als militair jurist kom je ook bijzondere situaties tegen. Zo ook tijdens 9/11. “Het was een hele commotie rondom onze eigen Luchtmachtstaf. Waar zaten onze mensen in de VS? En hoe krijgen we ze terug? Het was een bijzonder moment”, vertelt Jan.

Een ander bijzonder moment, waarbij de diverse aspecten van Jan Raats’ naar voren komen, was bij het neerstorten van een vliegtuig dat was terug-geleased aan een luchtvaartmaatschappij; was het toestel verzekerd of niet?

NAVO
Jan Raats is inmiddels niet meer werkzaam bij Defensie. Hij is naar het NAVO agentschap vertrokken. Hier wordt een werknemer als burger, en niet langer als militair, aangesteld in een ‘dedicated’ functie; er is geen loopbaan. Jan Raats is juridisch adviseur die de internationale afspraken voorbereidt, de afspraken voor de immuniteiten en privileges van de organisatie in Nederland uitwerkt en bewaakt, adviseert over de uitvoering van het NAVO personeelsregelement en zonodig namens de organisatie optreedt bij appeals van personeelsleden. Verder beoordeelt hij contracten, en treedt op als vraagbaak voor alles wat als “juridisch” wordt beschouwd.

“In deze posititie is er, voor wat betreft ons agentschap, veel intern overleg met werknemers uit zeventien deelnemende landen. Hoe de dagen verlopen verschilt, maar tijdens de Board of Directors vergadering of een Comité-vergadering is het simpel: van vroeg tot laat is de staf van het agentschap in de vergadering om de vertegenwoordigers van de landen te adviseren.”

Interesse gewekt?
Het zijn van militair jurist is niet alleen mogelijk bij de luchtmacht maar ook bij de landmacht, marine en marechaussee. Ook hier zien je dagen er weer totaal anders uit. Voor de opleiding tot militair jurist het je een master Nederlands Recht nodig en daarna nog een korte opleiding militair recht. Deze nog redelijk onbekende carrièremogelijkheid zou zomaar jouw perfecte baan kunnen inhouden!

Meer informatie over een baan bij defensie is te vinden via deze link!