L. van Hoorn

 

Op donderdag 25 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad uitgesproken. Het gaat daarbij om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigepraktijk De Kreek.[1] Later die dag werd ook het faillissement uitgesproken voor het MC Slotervaartziekenhuist in Amsterdam. Woensdag, een dag ervoor, kregen de ziekenhuizen al uitstel van betaling. Veel zorgverzekeraars stopten namelijk de financiering.

In het ziekenhuis in Amsterdam, het Slotervaartziekenhuis, hebben alle patiënten inmiddels het ziekenhuis verlaten en was het vrijdag voor het personeel al de laatste werkdag.

 

Doorstart
Vrijdag werd bekend gemaakt dat de  MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland voorlopig wel open mogen blijven. De ongeveer tweehonderd patiënten die nu in één van de IJsselmeerziekenhuizen liggen, kunnen daar voorlopig blijven. Dit heeft de rechter-commissaris bepaald om de curatoren meer ruimte te gunnen voor het werken aan een eventuele (gedeeltelijke) doorstart. Hij heeft geconstateerd dat er een voortzetting van de zorg mogelijk is, dankzij het zeer betrokken personeel en de hulp van de omliggende ziekenhuizen. Daarnaast is er financiële steun hiervoor van de zorgverzekeraars. Volgens curator Alice van der Schee zijn er veel overnamekanditdaten voor de ziekenhuizen in Flevoland die zich hebben gemeld om delen van de zorg over te nemen. Toch verwacht ze niet dat een volwaardig ziekenhuis overeind blijft. [2] De rechtbank heeft daarnaast ook een zogenaamde afkoelingsperiode van twee maanden aangekondigd. In deze periode mogen schuldeisers hun goederen in eigendom niet ophalen uit de vestigingen.

 

Financiële problemen
De ziekenhuizen zijn onder ander in de problemen gekomen door hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. De financiële situatie bij de ziekenhuizen verslechterde hierdoor de afgelopen maanden aanzienlijk. Afgelopen maand weigerde zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de belangrijkste geldschieter van beide ziekenhuizen, extra noodkrediet te verstrekken. Nu de geldstroom volledig opdroogde, was een faillissement onvermijdelijk.[3] Wel stellen zorgverzekeraars geld beschikbaar voor een ‘voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg.’

 

Capaciteit in de regio
Ziekenhuizen in Amsterdam hebben naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg van het MC Slotervaart over te nemen. Ziekenhuizen in Sneek, Harderwijk, Zwolle en Almere bereiden zich voor op het opvangen van patiënten uit de IJsselmeerziekenhuizen.  Daarnaast staan de andere ziekenhuizen in de omgeving te springen om het ontslagen personeel aan te nemen.[4] Zo roept het St. Jansdal in Harderwijk het ontslagen personeel op om te komen solliciteren. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van het Antonius Ziekenhuis in Sneek geeft aan: ‘Het faillissement van de ziekenhuizen van afgelopen week kwam voor het grote publiek als een verrassing, maar bestuurders van andere ziekenhuizen zagen het al een tijd aankomen. We zijn hier al een aantal weken op aan het voorbereiden.’ [5]

 

We zullen voorlopig even moeten afwachten hoe de faillissementen verder zullen worden afgewikkeld.

 

[1] https://www.nu.nl/ondernemen/5533313/ijsselmeerziekenhuizen-rechtbank-failliet-verklaard.html

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-gunt-failliete-ziekenhuizen-in-flevoland-tijd-voor-doorstart~bd43306b/

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/25/ijsselmeerziekenhuizen-failliet-verklaard-a2752732

[4] https://nos.nl/artikel/2256587-ziekenhuizen-blij-met-personeel-van-failliete-ziekenhuizen.html

[5] https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/binnenland/artikel/4465171/concurrentie-staat-te-springen-om-personeel-en-patienten-van