Posts Tagged ‘jurisprudentie’

Volgens werknemersvakbonden rest er in sommige situaties slechts één oplossing in een geschil met de werkgevers: staken. Ook de afgelopen tijd was het weer...

Deze tweede arresten-leeswijzer zal het arrest Baris/Riezenkamp behandelen (HR 15 november 1957, NJ 1958, 67). Stapsgewijs zal uitgelegd worden hoe je dit...

Van rechtenstudenten wordt verwacht dat ze heel wat jurisprudentie lezen. Meestal gaat het om arresten van de Hoge Raad, maar soms ook om arresten van...

SecJure