Opinie

Inleiding Eerder is er op SecJure.nl een artikel verschenen over de bestuursrechtelijke aanpak van terrorisme bezien van het non-discriminatiebeginsel. In dat...

Als er aan de Nederlandse bevolking wordt gevraagd of ze het eens zijn met de stelling dat de straffen in Nederland te laag zijn, antwoord zo’n 75% met een...

Inleiding Terroristische aanslagen vormen een bedreiging op het dagelijkse leven in de Westerse wereld. Van oorsprong is de aanpak van het terrorisme van...

Euthanasie is een zwaar onderwerp, dat ook nog complex gemaakt wordt door de kruising van geneeskunde, ethiek en het recht. In 2002 heeft de wetgever besloten...

De strafbaarstelling van majesteitsschennis staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting uit artikel 10 EVRM. De ophef rondom ‘fuck de koning’...

De aanslagen van januari j.l. op Charlie Hebdo zijn inmiddels bijna negen maanden geleden, maar een gevoel van daadwerkelijke veiligheid heeft de stad niet...

By Richard Spoelstra and Bob van Soolingen It is one of the hottest topics at this moment, what to do with the refugees that come from the Middle East. In this...

In science fiction, human genetic engineering is nothing new for almost a century. In the book “Brave New World” different castes of embryos are fertilized...

Chantal van Beek In dit artikel zullen de problemen worden besproken waar alleenstaande studerende moeders tegenaan lopen vanwege een leemte in de wet. Met...

SecJure