Wetsvoorstel publicatie camerabeelden van strafbare feiten door burgers

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het voor burgers en particuliere...

Lees verder