ABRvS over openbaarmaking tapstatistieken

  Dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) aftapt wisten we al...

Lees verder