Posts Tagged ‘grondrechten’

De strafbaarstelling van majesteitsschennis staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting uit artikel 10 EVRM. De ophef rondom ‘fuck de koning’...

SecJure