Posts Tagged ‘gevangenisstraf’

Als er aan de Nederlandse bevolking wordt gevraagd of ze het eens zijn met de stelling dat de straffen in Nederland te laag zijn, antwoord zo’n 75% met een...

Hoewel velen denken dat met ‘levenslang’ wordt gedoeld op de maximaal op te leggen tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar, is levenslang in Nederland...

SecJure