Posts Tagged ‘eline van hoek’

De Nederlandse belastingwetgeving kent een forfaitair stelsel in box 3. Men moet 30% belasting betaling over een bepaald fictief percentage rendement dat hij...

Als er aan de Nederlandse bevolking wordt gevraagd of ze het eens zijn met de stelling dat de straffen in Nederland te laag zijn, antwoord zo’n 75% met een...

Euthanasie is een zwaar onderwerp, dat ook nog complex gemaakt wordt door de kruising van geneeskunde, ethiek en het recht. In 2002 heeft de wetgever besloten...

SecJure