Posts Tagged ‘arrest’

Ondanks dat een juiste interpretatie van rechterlijke uitspraken erg belangrijk is, is er weinig literatuur te vinden over de uitleg van rechterlijk uitspraken...

Deze tweede arresten-leeswijzer zal het arrest Baris/Riezenkamp behandelen (HR 15 november 1957, NJ 1958, 67). Stapsgewijs zal uitgelegd worden hoe je dit...

Van rechtenstudenten wordt verwacht dat ze heel wat jurisprudentie lezen. Meestal gaat het om arresten van de Hoge Raad, maar soms ook om arresten van...

SecJure