Nu de Nederlandse bevolking grotendeels gevaccineerd is tegen COVID-19 volgen er maatregelen ter bevordering van de verhoging van de vaccinatiegraad. Een van deze maatregelen is de invoering van de CoronaCheck-app door het demissionair kabinet. Het doel van de CoronaCheck-app is dat burgers alleen toegang kunnen krijgen tot de horeca en evenementen door middel van een negatief testbewijs, een vaccinatie of een herstelbewijs. Deze nieuwe ontwikkeling zorgt ook voor vragen op de werkvloer. Hoe zit dit arbeidsrechtelijk in elkaar?

Jezelf wel of niet laten vaccineren is een zwaar beladen onderwerp in deze tijd. Op de werkvloer zou dit niet het geval moeten zijn. De werkgever mag je deze vraag immers niet stellen.[1] Toch heeft de werkgever een zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW jegens zijn werknemers om de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers te beschermen[2]. De werkgever moet daarom ook voldoende specifieke maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.[3] Ter voorkoming van een hoge besmettingsgraad op de werkvloer, is het mogelijk dat een werkgever maatregelen wil stellen tegen ongevaccineerden. Het probleem dat zich hier voordoet is dat de AVG hieraan in de weg staat. De vraag is dan ook: tot hoever reikt deze zorgplicht van de werkgever in de coronapandemie?

Leaseplan en Ticketmaster zijn bedrijven die verschenen in het nieuws, omdat zij wel maatregelen stelden jegens ongevaccineerden. Binnen deze bedrijven moesten de ongevaccineerde werknemers namelijk verplicht thuis blijven.[4] Dit is in strijd met de huidige arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in Nederland. Toch is de discussie over verplichte vaccinatie op de werkvloer duidelijk zichtbaar. Werkgevers worstelen hier met een probleem, namelijk het feit dat ze verplicht zijn een veilige werkplek te creëren, maar tegelijk niet mogen vragen of hun personeel gevaccineerd is. Om een vaccinatieplicht uit te kunnen voeren, zal een werkgever moeten registreren of een werknemer zich wel of niet heeft laten vaccineren tegen COVID-19. Dit is dan ook het struikelblok voor de werkgevers, het recht op privacy van werknemers ziet ook op de bescherming van medische persoonsgegevens.[5] Op grond van de AVG is het dan ook niet toegestaan om dit soort gegevens te verwerken.

Tot dusver is het dus duidelijk dat een werkgever, ondanks zijn zorgplicht, zijn personeel niet kan verplichten om zich te laten vaccineren. Desalniettemin kan er nog een discussiepunt aan het licht worden gebracht. Namelijk de ingevoerde CoronaCheck-app die wordt gebruikt voor toegang tot de horeca en evenementen. Klanten van de horeca moeten dan aantoonbaar maken dat zij negatief getest zijn, gevaccineerd zijn of in het bezit zijn van een herstel bewijs. Dit terwijl er ook niet-gevaccineerde werknemers rondlopen. Dit zorgt voor verwarring bij werkgevers, omdat een werknemer in zijn vrije tijd alleen met de CoronaCheck-app toegang heeft tot zijn werkplek (gelegen in de horeca) en gedurende zijn werktijden geen CoronaCheck-app nodig heeft. Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge heeft echter de deur op een kier gezet voor een eventuele wetswijziging die het binnen bepaalde sectoren mogelijk zal maken om van werknemers een negatieve test of vaccinatiebewijs te vorderen.[6]

Kortom. De werkgever bevindt zich in een lastige positie voor wat betreft de vervulling van zijn zorgplicht. Belangrijk is dat de werkgever met zijn werknemers gezamenlijk tot een passende uitkomst komt voor een veilige en prettige sfeer op de werkvloer.

 

[1] Www.rijksoverheid.nl

[2] ‘Zorgplicht werkgever’, www.amsadvocaten.nl

[3] ‘Zorgplicht werkgever’, www.amsadvocaten.nl

[4] NU, ‘Ticketmaster laat alleen gevaccineerde werknemers naar kantoor komen’, NU 28 september 2021, geraadpleegd via: https://www.nu.nl/economie/6159375/ticketmaster-laat-alleen-gevaccineerde-werknemers-naar-kantoor-komen.html

[5] ‘Verplichte coronavaccinatie op het werk en de AVG’, www.zilveradvocaten.nl

[6] NU, ‘Ticketmaster laat alleen gevaccineerde werknemers naar kantoor komen’, NU 28 september 2021, geraadpleegd via: https://www.nu.nl/economie/6159375/ticketmaster-laat-alleen-gevaccineerde-werknemers-naar-kantoor-komen.html