M. de Kind

“Politiemol Mark M. veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie”, ongeveer zo luidde menig krantenkop op 19 februari jl. In deze zaak wordt Mark M., voormalig politieagent, verdacht van schending van ambtsgeheim, computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en bezit van valse reisdocumenten.[1] Eerder werd in een SecJure-artikel al de achtergrond van deze zaak, waarvan de inhoudelijke behandeling op 15 januari aanving en die nu al wordt gekwalificeerd als een van de grootste zaken in de Nederlandse geschiedenis, geschetst.[2] Inmiddels heeft de rechter hierover geoordeeld… 

Achtergrond

Het onderzoek naar Mark M. werd gestart toen in mei 2015 in een ander onderzoek persoonlijke informatie over politieonderzoeken en personen, voortgekomen uit het politiesysteem Blue View, werd gevonden. De verdachte in de onderhavige zaak, Mark M., kwam in beeld toen bleek dat alle gevonden informatie was terug te voeren tot zijn persoonlijke account binnen het politiesysteem.[3] Op basis hiervan is het balletje gaan rollen… 

De uitspraak

De veroordeling zoals deze door de rechtbank werd uitgesproken, luidt precies zoals het OM eiste: een gevangenisstraf van vijf jaar onvoorwaardelijk én de komende tien jaar een verbod op het uitoefenen van een publieke functie. De rechtbank heeft geoordeeld dat Mark M. met zijn daden het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschaad, terwijl “een onkreukbaar politiekorps een absoluut vereiste is voor het functioneren van de rechtstaat.”[4] Het OM wordt door de rechtbank voor het grootste gedeelte in het gelijk gesteld; enkel voor omkoping werd Mark M. vrijgesproken.

Hoger beroep

Met deze uitspraak houdt de zaak echter – zoals misschien wel verwacht kon worden – niet op. Zowel het OM als Mark M. gaan tegen de uitspraak in hoger beroep. De advocaat van Mark M. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak omdat hij de corruptie niet bewezen acht. De verdachte stelt namelijk dat hij de zoekopdrachten in het informatiesysteem verrichte als zijnde een hobby, zoals anderen filmpjes op Dumpert bekijken.[5] Hij stelt voor het vergaren van deze informatie geen geld te hebben ontvangen. Het geld dat wél bij hem binnen is gekomen betreft naar zijn eigen zeggen geen vergoedingen voor gelekte informatie, maar leningen. Het OM vecht de uitspraak aan, omdat zij het niet eens is met de vrijspraak in het kader van omkoping.[6]

Oekraïne

De afwezigheid van Mark M. bij de uitspraak veroorzaakte ook nog enige spanning. De rechter beval onmiddellijke gevangenneming wegens vluchtgevaar, maar de verdachte bevond zich op dat moment al in Oekraïne, bij zijn vrouw. De vraag was hoe gemakkelijk het zou worden om Mark M. terug in ons land te krijgen, omdat hiertoe een uitleveringsverzoek bij Oekraïne zou moeten worden ingediend of een internationaal arrestatiebevel zou moeten worden uitgevaardigd.[7] Inmiddels heeft de veroordeelde Mark M. zichzelf echter gemeld bij de politie Roermond, dus deze zorg is daarmee weggenomen.[8]

Strafontslag

Parallel aan de hoofdzaak liep nog een zaak met betrekking tot strafontslag. Mark M. is namelijk wegens plichtsverzuim ontslagen en de politiemol heeft dit ontslag aangevochten. Strafontslag is de meest ernstige disciplinaire straf. Deze kan worden opgelegd wanneer een persoon zich schuldig maakt aan een zo ernstige vorm van plichtsverzuim dat deze oneervolle straf passend is.[9] Op 5 maart jl. heeft de meervoudige kamer Bestuursrecht van de rechtbank Limburg geoordeeld dat het beroep van Mark M. ongegrond was, aangezien het in het ontslagbesluit opgenomen gedrag zodanig ernstig is dat de disciplinaire maatregel inderdaad kon worden opgelegd.[10]

Conclusie

Het blijft dus een zaak die zeker de moeite waard is om in de gaten te houden, want er zal nog wat tijd overheen gaan voordat deze volledig is afgedaan!

[1] OM, ‘OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen politiemol Mark M.’, 16 januari 2018.

[2] Redactie SecJure, ‘De zaak van Mark M. is een van de grootste zaken uit de Nederlandse geschiedenis’, 18 januari 2018.

[3] OM, ‘OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen politiemol Mark M.’, 16 januari 2018.

[4] M. Haenen, ‘Vijf jaar celstraf voor ‘politiemol’ Mark M.’, NRC 19 februari 2018.

[5] P. de Graaf, ‘Verdachte politiemol Mark M. ontkent elk misdrijf: ‘De rijksrecherche trekt het hele verhaal uit zijn verband’’, de Volkskrant 15 januari 2018.

[6] NOS, ‘Ook OM gaat in beroep in zaak tegen politiemol Mark M., NOS 2 maart 2018.

[7] P. de Graaf, ‘Politiemol Mark M. veroordeeld tot 5 jaar cel – maar hij zit waarschijnlijk in Oekraïne’, de Volkskrant, 19 februari 2018.

[8] P. de Graaf, ‘De naar Oekraïne uitgeweken ‘politiemol’ Mark M. meldt zich bij politie in Roermond na veroordeling’, de Volkskrant 26 februari 2018.

[9] Vijverberg juristen, Strafontslag – disciplinair ontslag. Te vinden via www.vijverbergjuristen.nl > Juridisch advies > Ambtenarenrecht > Strafontslag – disciplinair ontslag.

[10] De Rechtspraak, Strafontslag politiemol terecht. Te vinden via www.rechtspraak.nl > Rechtbank Limburg > Nieuws > Strafontslag politiemol terecht.