M. Hovens

De Tweede Kamer is van mening dat er meer mogelijkheden moeten komen om rechters, die zich onbehoorlijk gedragen, te bestraffen. [1] Voorzitter Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker: ‘Er zit een ongewenst groot gat tussen de huidige maatregelen.’ Op 6 februari 2018 is er door de Tweede Kamer gestemd voor aanpassing van de disciplinaire maatregelen voor rechters. [2]

 

Alle partijen van de Tweede Kamer zijn voor een aanpassing van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Raad voor de Rechtspraak laat al langer weten dat zij een uitbreiding van de disciplinaire maatregelen nodig achtten. Vicevoorzitter Kees Sterk zegt dat Nederland op dit moment geen maatwerk kan bieden wanneer een rechter over de scheef gaat. [1]

 

In 2013 was hier ook al eerder over gesproken. De Raad van de rechtspraak had op 18 juli 2013 een advies gepubliceerd over mogelijke wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Rechtbankpresidenten kunnen een rechter nu een mondelinge waarschuwing geven of overplaatsen binnen het gerecht. Indien er sprake is van ernstig wangedrag, dan kan er een schriftelijke maatregel of een ontslag volgen. [3] Twee compleet uiteenlopende straffen, zonder een gulden middenweg. Dat is veel te beperkt. [1]

 

In het wetsvoorstel wordt aan de maatregelen toegevoegd dat een rechter in bijzondere omstandigheden ook overgeplaatst kan worden naar een ander gerecht. Bovendien komen er meer opties bij: de berisping en de schorsing. De schriftelijke berisping zal in de plaats treden van de waarschuwing en de schorsing zal een nieuwe mogelijkheid zijn vóór het mogelijke ontslag. Deze, door de Tweede Kamer, voorgestelde schorsing zou 1 jaar duren, maar dat vindt de Raad voor de Rechtspraak te lang. Zij stellen dat het maximaal 3 maanden zou moeten zijn. De Hoge Raad – die de straf oplegt – zou per geval moeten bepalen of het salaris al dan niet wordt doorbetaald. [3]

 

Het veranderen van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren is uiteindelijk een keuze van de politiek, maar de Raad voor de Rechtspraak ziet graag dat de mogelijke disciplinaire maatregelen worden uitgebreid. Kees Sterk vermeldt dat het voorstel van de Tweede Kamer voor een groot deel overeenkomt met het voorstel van de Raad voor de Rechtspraak. Dit is alvast erg positief. Voordat de veranderingen definitief worden aangenomen, moet de Eerste Kamer er nog over oordelen. [2] Frits Bakker: ‘Hoewel er weinig disciplinaire maatregelen worden opgelegd, omdat daarvoor gelukkig niet vaak aanleiding voor bestaat, is een uitbreiding van de sanctiemogelijkheden een goede ontwikkeling.’ [4]

 

 

[1] ‘Tweede kamer is voor straf of berisping rechters’, Adv.bl. 7 februari 2018.

[2] ‘Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters’, de Rechtspraak, 6 februari 2018, Den Haag.

[3] ‘Raad positief over maatwerk bij disciplinaire maatregelen’, de Rechtspraak, 18 juli 2013, Den Haag.

[4] ‘Raad positief over passend straffen rechters’, de Rechtspraak, 3 april 2013, Den Haag.