M. de Kind

Dat Groningen de laatste tijd regelmatig in het nieuws is omdat bewoners (weer) door een aardbeving zijn getroffen, zal velen niet zijn ontgaan. Hoewel de impact op vele Groningers erg groot is, lijkt Nederland zich hier niet echt om te bekommeren. Dit uiteraard tot grote frustratie en wanhoop van vele Groningers. Zo bleek ook tijdens de RTL Late Night-uitzending van 16 januari j.l. toen twee jonge Groningers om tafel zaten om de problematiek te bespreken.[1] De vraag is: wanneer worden de noodkreten van de Groningers nu eindelijk écht gehoord? Gisteren zijn de Groningers in ieder geval een stap(je) dichterbij gekomen door een uitspraak in hoger beroep van het Hof Leeuwarden.[2]

 

Wat vooraf ging…

De Groningers worden regelmatig met flinke aardbevingen geconfronteerd. Op 8 januari 2018 zijn zij wederom opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, de zwaarste in jaren. De bevingen worden toegeschreven aan de gaswinning die in Groningen plaatsvindt.[3]

 

Rechtbank-uitspraak en hoger beroep Hof Leeuwarden

In 2015 deed de rechtbank al uitspraak in een zaak over een miljardenclaim wegens de waardedaling van huizen door de aardbevingen. Deze zaak was aangespannen door 900 woningeigenaren en 12 woningbouwcorporaties, daarin vertegenwoordigd door Stichting WAG (Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen). Zij stelden dat de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, verantwoordelijk is voor deze schade.[4] Met deze zaak werd duidelijk dat de NAM inderdaad aansprakelijkheid voor de schade erkent, maar dat zij pas wil betalen op het moment van verkoop van een woning. Gedupeerden zetten echter in op directe uitbetaling van de schade en hebben hierin gelijk gekregen van de rechtbank. Vervolgens is hoger beroep ingesteld. Gisteren werd duidelijk dat het oordeel van de rechtbank in hoger beroep in stand is gebleven. Woningeigenaren krijgen hun huizen immers veelal niet verkocht en door directe compensatie wordt veel onzekerheid weggenomen.[5]

 

Gaswinningsdebat

In dit kader vond op 16 januari 2018 ook het gasdebat plaats waarin de discussie over een nieuw schadeprotocol voor het verhalen van de gaswinningsschade centraal stond. De bedoeling was dat er op 1 juli 2017 een nieuw schadeprotocol zou zijn, maar tot op heden is daarvan geen sprake. Het excuus hiervoor wordt gevonden in de lange kabinetsformatie, aldus Rutte.[6] Voor de Groningers zorgt ook het uitblijven van een nieuw schadeprotocol voor veel frustratie.

 

En nu…?

Het is nu afwachten hoeveel tijd Den Haag nog nodig heeft om in actie te komen. Hopelijk zorgt de uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden ervoor dat daad bij het woord wordt gevoegd en in ieder geval snel een nieuw schadeprotocol verschijnt. Gezegd is dat dit vóór begin februari het geval moet zijn, dus de tijd begint te dringen. Daarbij is het op korte termijn van belang dat de Groningers worden voorzien van een fatsoenlijk schadeprotocol waarin het oordeel van het Hof is meegenomen, zodat direct schade wordt vergoed. Ook zal binnen een afzienbare periode het échte probleem, de gaswinning, moeten worden aangepakt. Hopelijk kunnen de Groningers binnen een aantal jaar weer zonder problemen in hun geliefde provincie wonen!

 

[1] RTL Late Night, aflevering 2, 16 januari 2018.

[2] M. van Ast, ‘NAM moet waardeverlies huizen Gronings bevingsgebied gelijk betalen’, AD 23 januari 2018.

[3] J. Leijten, ‘Zwaarste aardbeving in jaren in Groningen’, NRC 8 januari 2018.

[4] C. Klomp, ‘Groningers in spanning om miljardenclaim NAM’, AD 2 september 2015.

[5] M. van Ast, ‘NAM moet waardeverlies huizen Gronings bevingsgebied gelijk betalen’, AD 23 januari 2018.

[6] Tweede Kamer, debat over gaswinningsschade in Groningen, 16 januari 2018.