K. Verberne

Op 8 juli 2017 zakte de 20-jarige Ajacied Abdelhak Nouri, tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal, in elkaar. De middenvelder van Ajax werd daarop langdurig gereanimeerd op het voetbalveld waarna hij naar het ziekenhuis in Innsbruck werd gevlogen per helikopter. Uit onderzoek in het ziekenhuis in Innsbruck is gebleken dat Nouri ernstige en blijvende schade aan de hersenen had, als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer tijdens hartritmestoornissen op 8 juli 2017. De kans op herstel van de beschadigde hersenen van Nouri werd vrijwel nihil geacht door Ajax.[1]

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

In het programma Jinek van maandag 8 januari 2018 maakte Khalid Kasem, woordvoerder van de familie Nouri, bekend dat zij van Ajax geen medisch dossier over Nouri konden verkrijgen. Khalid Kasem moest letselschadespecialist John Beer inschakelen om het medische dossier te bemachtigen en om zo inzage te krijgen in eerdere medische keuringen van Nouri.[2]

John Beer kwam in het medisch dossier vrijwel meteen tot de ontdekking dat er eerder een hartafwijking bij Nouri was geconstateerd in 2014 waarin hij de KNVB op een toernooi had vertegenwoordigd. De KNVB beoordeelde deze hartafwijking echter als ´ongevaarlijk´ en zegt daar mededeling van te hebben gedaan aan de familie Nouri. De familie van Nouri ontkent de mededeling van de KNVB en wilt weten wat de relatie is tussen deze eerder geconstateerde hartafwijking en de dramatische gebeurtenis in Oostenrijk van afgelopen zomer. Wellicht heeft de familie Nouri bij onrechtmatig handelen van Ajax of de KNVB recht op een schadevergoeding.[3]

Kunnen Ajax of de KNVB als rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Nouri heeft geleden?

Rechtspersonen zoals Ajax of de KNVB kunnen onrechtmatig handelen en daarvoor middels onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) voor aansprakelijk worden gesteld. De rechtspersoon Ajax heeft bij de reanimatie van Nouri opgetreden door middel van hun clubarts. Handelingen van de clubarts van Ajax kunnen dan worden gezien als handelingen van de rechtspersoon. Als dat optreden van de clubarts onrechtmatig blijkt dan kan de rechtspersoon Ajax daarvoor ter verantwoording worden geroepen en aansprakelijk worden gesteld.[4]

Ajax is namelijk als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de spelers op basis van art. 3 Arbowet. Als een voetballer zoals Nouri neergaat zonder een bal in de buurt te hebben dan moet de werkgever (Ajax) direct een defibrillator bij de hand hebben om zijn hart weer in een normaal ritme te brengen. In casu was de defibrillator wel op het veld aanwezig maar werd deze minutenlang niet gebruikt. Op basis van de beelden concluderen deskundigen in het Algemeen Dagblad dat de clubarts van Ajax te lang gewacht heeft met reanimeren. Over de vraag of de deskundigen van het AD daar gelijk in hebben bestaat nog onduidelijkheid. Naar de hulpverlening van Nouri op 8 juli 2017 wordt op dit moment nog nader onderzoek gedaan.[5]

Mocht na nader onderzoek blijken dat Ajax in strijd heeft gehandeld met de wettelijke plicht van art. 3 Arbowet dan kan de gedraging van Ajax als een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) worden gekwalificeerd. De familie van Nouri verkrijgt dan recht op schadevergoeding via art. 6:95 jo. 6:96 BW.

[1] Ernstige en blijvende hersenschade voor Ajacied Nouri, NOS 13 juli 2017, https://nos.nl/artikel/2182946-ernstige-en-blijvende-hersenschade-voor-ajacied-nouri.html

[2] ´Familie Nouri wilde nooit advocaat in de arm nemen´, Het Parool 9 januari 2018, https://www.parool.nl/sport/-familie-nouri-wilde-nooit-advocaat-in-de-arm-nemen~a4555861/

[3] Familie Nouri neemt letselschadeadvocaat in de arm, NRC 5 januari 2018, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/05/familie-nouri-neemt-letseladvocaat-in-de-arm-a1587342

[4] Prof. mr. J. Spier, Prof. mr. T. Hartlief, Prof. mr. A.L.M. Keirse, Prof. mr. S.D. Lindenbergh, Prof. mr. R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Den Haag: mei 2015, p. 26

[5] ´Als clubarts fout maakte bij Nouri is Ajax wettelijk aansprakelijk´, AD 6 januari, https://www.ad.nl/binnenland/als-clubarts-fout-maakte-bij-nouri-is-ajax-wettelijk-aansprakelijk~a172d65b/