Op 7 november 2017 stelde het PO-front via minister Arie Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
een ultimatum aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te maken voor het basisonderwijs. Deze
1,4 miljard euro is nodig voor het verhogen van de salarissen en het verlagen van de werkdruk in het
primair onderwijs. Op 5 december is dit ultimatum echter verlopen, en dat betekent dat leerkrachten in
het basisonderwijs op dinsdag 12 december het werk neerleggen en wederom gaan staken (2).

In de onderwijsbegroting van Rutte III is onder de noemer ‘modernisering cao primair onderwijs’ opgenomen dat er jaarlijks 270 euro uitgekeerd wordt voor het verbeteren van de lerarensalarissen. Pas in het laatste jaar van de coalitie, het jaar 2021, wordt de 430 miljoen euro die gereserveerd is voor het verlagen van de werkdruk uit de kast gehaald (3)

Leraren in het basisonderwijs zijn het er absoluut niet mee eens en daarom is er al sinds de presentatie van dit regeerakkoord onenigheid tussen deze leraren en het kabinet. Er is aangekondigd dat tot de 1,4 miljard die nodig is, is uitgekeerd, de stakingen aan zullen houden. Op 5 oktober gingen basisscholen al dicht en vond er een centrale staking plaats in het Zuiderpark in Den Haag (1). Op 12 december zal er geen centrale staking zijn, maar zijn er door heel het land verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de staking (6).

Maar zijn deze stakingen eigenlijk wel zo nodig? In aanloop naar onderwijsdebatten die deze week plaatsvinden, maakte een verslaggever van NU.nl een rondje langs de partijen en wat blijkt: de coalitie heeft de deur op een klein kiertje gezet voor extra onderwijsgeld. Onder meer Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) geven aan dat als er mogelijkheden zijn om eerder geld aan basisonderwijs te besteden of zelfs extra geld vrij te maken, deze aangegrepen moeten worden.

Wel wijzen zij hierbij op de al gemaakte afspraken en op dat het nog maar moet blijken of hiervan afgeweken kan worden. Deze laatste noot laat zien dat het om een zeer klein kiertje gaat waarop de deur naar extra onderwijsgeld staat (5). Ook blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat basisscholen juist steeds meer geld overhouden. Zo blijven reserves groeien, waaruit bijvoorbeeld weer lerarensalarissen betaald kunnen worden (4).

Er zit dus al zeker enige verbetering in de zaak voor het basisonderwijs, maar totdat de 900 miljoen voor salarissen en de 500 miljoen voor de verlaging van de werkdruk écht zijn uitgekeerd, blijven de leraren in het basisonderwijs staken. Grote kans dat later nog een vervolg verschijnt op dit artikel, dus stay tuned.

Bronnen:
(1) Algemeen Dagblad (5 september 2017). Lerarenstaking: basisscholen dicht op 5 oktober.
Geraadpleegd van https://www.ad.nl/binnenland/lerarenstaking-basisscholen-dicht-op-5-
oktober~a1b84f54/
(2) Algemene Onderwijsbond (5 december 2017). Primair onderwijs staakt op 12 december.
https://www.aob.nl/nieuws/primair-onderwijs-staakt-op-12-december/
(3) Algemene Onderwijsbond (10 oktober 2017). Regeerakkoord: belangrijkste punten op een rij.
Geraadpleegd van https://www.aob.nl/nieuws/regeerakkoord/
(4) NOS (6 december 2017). Leraren staken, maar basisonderwijs houdt steeds meer geld over. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2206192-leraren-staken-maar-basisonderwijs-houdt-
steeds-meer-geld-over.html
(5) PO-front (2017). #PO Code Rood. Geraadpleegd van https://www.pofront.nl/
(6) NU.nl (5 december 2017). Coalitie zet deur op kleine kier voor extra onderwijsgeld. Geraadpleegd van https://www.nu.nl/politiek/5034968/coalitie-zet-deur-kleine-kier-extra-
onderwijsgeld.html?redirect=1