De master Rechtsgeleerdheid leidt jou op tot een generalistisch opgeleide jurist met grondige kennis van de hoofdgebieden van het recht (privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht) en een degelijke internationale/Europese inbedding met oog voor de maatschappelijk context waarin het recht en de jurist zich bevindt.

Programma

De vakken zijn zo verdeeld dat in ieder semester zowel verdiepende, verplichte keuzevakken als vrije vakken worden aangeboden. Hierdoor ben je in beide semesters bezig met het uitbreiden van de noodzakelijke kennis én specialiseren! Iedere student volgt de verplichte verdiepende vakken (elk 6 ECTS, tezamen 18 ECTS): Verdiepend Privaatrecht, Verdiepend Staats- en bestuursrecht en Verdiepend Strafrecht. Deze drie verplichte vakken besteden onder andere aandacht aan de Europese/internationale dimensie van het desbetreffende vakgebied. Daarnaast bestaat het curriculum uit vijf keuzevakken (30 ECTS) en een masterscriptie (12 ECTS). Iedere student kiest één keuzevak (elk 6 ECTS) gerelateerd aan een van de drie verplichte verdiepende vakken en één keuzevak waarin de relatie tussen recht en aanpalende wetenschapsgebieden, zoals geschiedenis, retorica, sociologie en economie, aan de orde komt. Je specialiseert je op jouw interessegebied door de resterende ruimte (18 ECTS) te richten op keuzevakken uit een door de faculteit opgestelde lijst.

Master thesis

Je sluit de master af met de master thesis (12 ECTS). De thesis is het zwaarste onderdeel van de master. Aan de start van het academisch jaar organiseert de faculteit de ‘thesismarkt’. Tijdens dit evenement krijg je informatie over het thesistraject (zowel procedureel als inhoudelijk) de verschillende onderwerpen, het leeronderzoek en arbeidsmarktperspectieven voor afstuderende juristen. Op de thesismarkt kun je gelijk kennismaken met verschillende thesisbegeleiders en je medestudenten.

Civiel effect

De master Rechtsgeleerdheid levert civiel effect op. Dit betekent dat de weg tot de advocatuur, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie openstaat na afronding van deze master. Naast de civiel effect beroepen is het ook mogelijk om bijvoorbeeld als bedrijfsjurist bij een (internationale) onderneming of bij de overheid aan de slag te gaan of wetenschappelijk onderzoek te doen.