De master Fiscaal Recht in Tilburg is meer dan alleen een juridische opleiding. Hoewel het juridische aspect het uitgangspunt is, ontkomt de fiscaal jurist er niet aan om goed op de hoogte zijn van economische ontwikkelingen. Door de combinatie van recht, economie, maar ook politiek weet je als Tilburgse Fiscaal Recht student precies wat de gevolgen zijn van fiscale wetgeving en rechtspraak.


Programma

Het programma van de master Fiscaal Recht bestaat uit vijf verplichte vakken (30 ECTS), twee keuzevakken (12 ECTS) en de masterthesis (18 ECTS).

In de verplichte vakken komen onderwerpen aan de orde als Europees en Internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting en successiebelasting. Als keuzevak kan bijvoorbeeld Fiscaal strafrecht, Fiscale aspecten van vererving of Transfer Pricing gekozen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om als keuzevak een vak te volgen van een andere masteropleiding.


Afstudeermogelijkheden

Naast het schrijven van een master thesis of doctoraalscriptie zijn er ook andere afstudeermogelijkheden bij de master Fiscaal Recht.

EUCOTAX Wintercourse

Tilburg University is aangesloten bij EUCOTAX. EUCOTAX is een internationaal samenwerkingsverband tussen dertien verschillende universiteiten. Naast Tilburg University zijn dit de universiteiten van Barcelona, Budapest, Leuven Lódz, Parijs, Rome, Uppsala, Osnabrück, Wenen, Warschau, Washington en Zürich. Het onderwerp van de wintercourse is altijd ‘de Europese harmonisatie van het fiscale recht’. Van elke universiteit komen zes studenten een week bijeen in april om de rechtsstelsels van de verschillende deelnemende landen te vergelijken. Voorafgaand aan deze week wordt er door de deelnemende studenten een paper geschreven over een deelonderwerp dat behandeld zal worden tijdens de wintercourse. De paper en de daaruit voortvloeiende rechtsvergelijking wordt vervolgens herschreven als masterthesis.

Antwerpen-project

Het Antwerpen-project is een samenwerking tussen Tilburg University en de Universiteit Antwerpen. Nederlandse en Belgische studenten doen samen een grensoverschrijdend onderzoek waarbij elke student een fiscaalrechtelijk probleem in rechtsvergelijkend perspectief onderzoekt. Samenwerking tussen Nederlandse en Belgische studenten staat hierbij centraal en er worden enkele uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Het project wordt afgesloten door middel van een presentatie en verdediging van de resultaten.

Onderzoeksstage en buitenlands verblijf

Studenten kunnen ook kiezen voor een onderzoeksstage of een verblijf aan een buitenlandse universiteit. Zo kan een (onderzoeks)stage dienen ter inspiratie voor het schrijven van de uiteindelijke masterscriptie. Het literatuuronderzoek blijft hierbij uiteraard wel centraal staan. Het is ook mogelijkheid om een semester door te brengen aan een buitenlandse universiteit. Hierbij wordt verwacht dat je minimaal één vak volgt en moet je een afstudeerwerk schrijven vanuit rechtsvergelijkend perspectief.