Mevrouw K. kan eind 2015 eindelijk opgelucht adem halen. Het huurcontract van de buurman die haar vijf jaar lang obsessief stalkte, is ontbonden. De beste man zou K. bespieden, stelselmatig controleren, haar en haar auto fotograferen en continue klachten over haar indienen bij de verhuurder (Woonplus). Woonplus vorderde daarom ontbinding van de huurovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat het woongenot van K. en van andere bewoners van het complex in ernstige mate werd verstoord door de man. Dit woongenot woog volgens de rechtbank zwaarder dan het belang van de huurder bij behoud van zijn woning. Er was in strijd gehandeld met goed huurderschap en de huurder moest binnen twee weken zijn huis verlaten. [1] Deze opmerkelijke huurzaak illustreert dat het begrip ‘goed huurderschap’ duidelijk verder reikt dan alleen de gehuurde zaak.

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen, zo volgt uit art. 7:213 BW. Blijkens de memorie van toelichting dient een huurder zich te gedragen, zoals een behoorlijke mens zich als huurder gedraagt. De zorgplicht ten aanzien van het huren van een huis is uiteraard anders dan bijvoorbeeld bij het huren van een fiets. Het begrip ‘gebruik van de gehuurde zaak’ omvat ook handelen en nalaten van de huurder buiten het gehuurde, zoals in de omgeving van het gehuurde of op het kantoor van de verhuurder, mits er voldoende verband met de huurovereenkomst bestaat.[2] De jurisprudentie rondom dit onderwerp lijkt oneindig en gaat van schotelantennes en hennepkwekerijen, tot stankoverlast en blaffende honden.

Terug naar de casus. De huurder heeft de buurvrouw en andere omwonenden jarenlang overlast bezorgd. Het is daarbij voldoende duidelijk geworden voor de rechtbank dat een ongestoorde woonomgeving, door de aanwezigheid van de huurder, niet geboden kon worden. Hiermee staat de overlast in voldoende verband met de huurovereenkomst. Mevrouw K. kon daarom bij Woonplus een klacht indienen. Woonplus als verhuurder kon vervolgens de huurder aanspreken op grond van schending van goed huurderschap. Immers, een huurder die onrechtmatig overlast bezorgt aan omwonenden, schiet tevens te kort in de nakoming van een verbintenis jegens de verhuurder[3]. Dus het obsessief stalken van je buurvrouw, kan ontruiming van je huis tot gevolg hebben.

 

 

___________________________________________________________________________________

[1] Rechtbank Rotterdam 5 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:7997.

[2] Zie bijvoorbeeld HR 29 januari 1988, NJ 1988, 872.

[3] HR 12 oktober 1992, NJ 1993/167 (Van Gent/Wijnands).