Op donderdag 25 februari 2016 vindt de vierentwintigste editie van de Nationale Snelpleitwedstrijden (NSPW) plaats op de campus van Tilburg University.

Maar wat is Snelpleiten nu precies? Snelpleiten is iets anders dan het gebruikelijke pleiten. Een pleiter (bijvoorbeeld een advocaat) krijgt normaal gesproken dagen de tijd om zich in te lezen in een nieuwe zaak en de juridische kern van de zaak te achterhalen zodat hij of zij goed voorbereid het pleidooi kan houden. Het verschil met snelpleiten zit dan ook in de voorbereidingstijd. Bij het snelpleiten is geen sprake van uitgebreide voorbereidingen, de pleiter heeft slechts beperkte tijd om zich in te lezen, tot de juridische kern te komen en het pleidooi op te stellen. Tijdens de NSPW staat een pleiter er echter niet alleen voor, er wordt namelijk deelgenomen in teams bestaande uit drie of vier studenten.

Bij de NSPW heeft elk team een half uur voorbereidingstijd per ronde. Deelnemers mogen tijdens de voorbereiding gebruik maken van wetboeken, literatuur, etc. die zij zelf mee hebben gebracht. De te bepleiten casussen zijn opgesteld door docenten van Tilburg University.

Na de voorbereiding zullen steeds twee teams het tegen elkaar opnemen tegenover een professionele jury. Hierbij heeft het ene team de rol van eiser, en de ander van gedaagde. Na de eerste termijn zal er nog de mogelijkheid zijn tot repliek en dupliek voor de pleiters. De jury wordt tijdens de NSPW gevormd door vakmensen uit de advocatuur en docenten van Tilburg University. Aan het einde van beide pleidooien zal de jury kort overleggen en de teams voorzien van feedback. Cijfers worden echter nog niet vermeld, die krijgt het team pas later. Bovendien wordt aan het eind van de dag de schriftelijke feedback van de juryleden aan de deelnemers overhandigd.

Na drie voorrondes zal bekend worden welke twee teams het tegen elkaar op mogen nemen in de finale. De finalecasus zal bepleit worden ten overstaan van een vijfkoppige jury en alle overige deelnemers en belangstellenden van de NSPW.

De dag van de Nationale Snelpleitwedstrijden vangt aan om 8:45 uur. Hierna volgen drie pleitrondes waarin alle deelnemende teams casussen tegen elkaar zullen bepleiten over verschillende rechtsgebieden. Tussen de pleitrondes door is er tijd voor koffie en een geheel verzorgde lunchpauze. Na de voorrondes worden alle cijfers opgeteld en zullen de twee beste teams het in de finale tegen elkaar opnemen. Terwijl de finaleteams zich voorbereiden op de finale, wordt er voor de overige deelnemers en belangstellenden een lezing gegeven. Na de finale wordt bekend welk team zich de snelpleitwinnaar van 2016 mag noemen. De dag wordt afgesloten met een Walking Dinner bij de Faculty Club. Deze zal aanvangen met een aperitief om 18:00 uur, het diner begint om 18:30 uur en zal tot ongeveer 21:00 uur duren. De kosten voor het Walking Dinner bedragen 12,50 per deelnemer.

Deelname aan de Nationale Snelpleitwedstrijden staat open voor alle rechtenstudenten uit heel Nederland en is niet enkel voorbehouden aan derde- en/of vierdejaars studenten. Ook tweedejaars en zelfs eerste jaarstudenten kunnen (wellicht in een team met meer ervaren studenten) deelnemen aan de NSPW. De NSPW is een kans voor rechtenstudenten om alle opgedane juridische kennis en pleitvaardigheden in de praktijk te brengen.

Inschrijven voor de Nationale Snelpleitwedstrijden is mogelijk t/m 10 januari. Geef je op met een team bestaande uit drie tot vier studenten. De kosten voor deelname bedragen 5 euro voor leden van Magister en 7,50 euro voor niet-leden. De kosten voor het Walking Dinner zijn 12,50 euro.

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar nspw@magisterjft.nl. Vermeld in de mail de naam van je team, de namen van de deelnemers en of jullie deelnemen aan het diner.

Wil je nog meer weten over de NSPW? Of heb je vragen? Stuur dan ook een mail naar nspw@magisterjft.nl.

Op de dag zelf zal gedurende de voorbereidingstijd van de finalisten de finalecasus op SecJure.nl gepubliceerd worden, zodat alle belangstellenden de casus kunnen doornemen voorafgaand aan de finale.