Afgelopen vrijdag hebben jullie het scriptie artikel van Loreen Wilthagen kunnen lezen over de civiele reikwijdte van dwanghuwelijken. Vandaag zal zij ons meer vertellen over het proces van het schrijven van haar scriptie.

 

Hoe ben je op je onderwerp gekomen?

Ik wilde mijn scriptie graag schrijven over een onderwerp dat niet alleen juridisch gezien interessant was, maar dat ook een sterk maatschappelijk karakter had. Ik vind maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en heb mijn scriptie zo proberen te schrijven dat het ook begrijpelijk en interessant is voor mensen die geen juridische achtergrond hebben. Ik had al eens eerder gehoord van het wetsvoorstel ‘Wet tegengaan dwanghuwelijken’ en in de colleges van prof. mr. P. Vlaardingerbroek kwam het wetsvoorstel ook verschillende keren aan bod. Ik heb er verschillende artikelen over gelezen en toen ik brieven van slachtoffers van huwelijksdwang onder ogen kreeg, was ik om. Ik heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid en toen ik deze schrijnende teksten las, was het voor mij duidelijk dat dit mijn onderwerp moest worden. In mijn voorwoord begin ik ook met een passage uit een brief van een slachtoffer. Dat zet meteen de boel op scherp en laat zien hoe noodzakelijk het is dat er maatregelen worden aangescherpt zodat de problematiek van huwelijksdwang wordt teruggedrongen. Je zou dus kunnen stellen dat ik mijn scriptie letterlijk en figuurlijk begonnen ben met de brieven van slachtoffers.

 

Hoe ging het opstellen van een onderzoeksvoorstel?

Ik vond het opstellen van het onderzoeksvoorstel een van de lastigste delen van het hele scriptietraject. Als je net begint aan dit traject zit je nog zo vol enthousiasme en optimisme dat je alles wel zou willen onderzoeken. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel ergens een grens trekken. Het lastigste van het schrijven van het onderzoeksvoorstel vond ik om mijn onderzoek af te bakenen en te bepalen wat ik nou precies ging onderzoeken.

 

Tegen welke problemen ben je aangelopen?

Mijn grootste probleem was de tijdsdruk die ik voelde. Ik behoor tot de eerste lichting rechtenstudenten die te maken had met een deadline voor het schrijven van de scriptie. 15 mei moest mijn scriptie worden ingeleverd, uitstel was niet mogelijk. Het was duidelijk te merken dat niet alleen de studenten, waaronder ik, maar ook de begeleiders en de scriptiecoördinatoren moesten wennen aan het vernieuwde traject. Dit zorgde soms voor tegenstrijdige berichten en veel onduidelijkheden. Dit is niet ideaal natuurlijk, zeker niet wanneer je met zo’n strenge deadline te maken hebt. Maar ik verwacht dat het traject dit studiejaar al een stuk verbeterd is.

 

Hoe ging de samenwerking met je begeleider?

Bij het schrijven van mijn scriptie werd ik begeleid door Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, die op dat moment maar liefst 30 scripties moest begeleiden. Hierdoor, en door zijn verdere drukke agenda, was het niet mogelijk om veel afspraken te maken. Dit vond ik niet vervelend, het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn scriptie vrij zelfstandig heb geschreven en wanneer ik tegen problemen aanliep, ging ik eerst zelf op zoek naar oplossingen voordat ik aan de bel trok. De drie afspraken die ik met mijn begeleider had, heb ik als zeer nuttig ervaren. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek gaf fijne feedback, dacht goed mee en kwam zelf met interessante artikelen en boeken.

 

Hoe lang heb je over het schrijven van je scriptie gedaan?

Ik kreeg onverwachts in januari alsnog een andere begeleider toegewezen, waardoor ik uiteindelijk eind januari pas kon beginnen met het schrijven van mijn scriptie. De deadline van 15 mei heb ik gehaald, ik heb dus zo’n 3,5 maand over het schrijven van mijn scriptie gedaan. Ik heb mijn scriptie in die periode geschreven en daarnaast ook nog vier vakken gevolgd.

 

Heb je nog tips voor studenten die hun scriptie nog moeten schrijven?

Kies een onderwerp dat je echt leuk lijkt. Je bent uiteindelijk zo veel en zo intensief met het onderwerp bezig is, dus zorg ervoor dat het onderwerp je echt aanspreekt anders verlies je misschien je interesse. Daarnaast zou ik willen adviseren om een goede planning te maken, zeker als je naast het scriptietraject ook nog vakken volgt. Wel moet je er rekening mee houden dat het schrijven van een scriptie ook veel flexibiliteit vraagt. Het recht blijft zich ontwikkelen en ook die ontwikkelingen moet je meenemen in je scriptie. Houd de planning dus vooral in grote lijnen aan en raak niet in paniek als je een beetje achterloopt.