De kantonrechter heeft afgelopen dinsdag in een zaak over de hoogte van een verkeersboete geoordeeld dat de boeteverhogingen die zijn doorgevoerd in in 2008, 2011 en 2012 te fors zijn geweest [1]. De automobilist die de zaak voor de rechter heeft gebracht moet het bedrag dat teveel bij hem in rekening is gebracht terugkrijgen van de overheid. Betekent dit dat alle boetes die opgelegd zijn in deze jaren te hoog zijn geweest? Kunnen ook andere automobilisten een deel van hun verkeersboetes declareren? SecJure zocht het voor u uit!

 

Feiten 

Een man uit Nijmegen kreeg in 2014 een boete van 32 euro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) wegens het overschrijden van de toegestane snelheidslimiet met 5 kilometer. Omdat hij het niet eens was met de hoogte van de boete, heeft hij beroep aangetekend bij de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Toen dit werd afgewezen, is hij in beroep gegaan bij de kantonrechter van de rechtbank Gelderland. De kantonrechter heeft nu beslist dat de verkeersboete inderdaad te hoog was en heeft de Staat veroordeeld tot het terugbetalen van 9 euro.

 

Verhoging verkeersboetes 

De overheid mag boetebedragen verhogen. Wettelijk mag dit met een jaarlijkse inflatiecorrectie. Dit houdt in dat er een zodanige procentuele verhoging mag plaatsvinden dat de inflatie bijgehouden wordt. In 2008, 2011 en 2012 zijn de verkeersboetes echter met een hoger percentage verhoogd om de staatskas te spekken. Volgens de kantonrechter is dit in strijd met artikel 2 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

 

Precedentwerking van de rechterlijke uitspraak 

Deze uitspraak heeft voor veel commotie gezorgd in het land. De prangende vraag die opkomt naar aanleiding van dit arrest is of men zich hierop kan beroepen bij soortgelijke situaties. Dit is helaas nog niet duidelijk, omdat de uitspraak van de rechter nog niet onherroepeljk is. Omdat het in deze individuele zaak om een zeer klein bedrag van 9 euro gaat, mag het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep. Wel is het mogelijk om cassatie in belang der wet in te stellen. Dit houdt in dat de Hoge Raad zich zal buigen over de juistheid van de uitspraak van de kantonrechter. De uitkomst hiervan zal geen invloed hebben op de zaak in kwestie. Wel kan op deze wijze de juiste toepassing van het recht gecontroleerd en gewaarborgd worden. Dit zal van grote invloed zijn op de vorming van nieuw recht. Of er cassatie in belang der wet ingesteld zal worden is ook nog onduidelijk, maar vrij waarschijnlijk nu er zoveel onduidelijkheid is ontstaan over de hoogte van de boetes bij verkeersovertredingen.

Of u in een soortgelijke situatie ook geld terug kunt vorderen van de Staat is op dit moment nog onduidelijk. SecJure houdt de voortgang van deze zaak voor u in de gaten. Houd onze website of onze Facebook pagina SecJure.nl goed in de gaten!

 

[1] ECLI:NL:RBGEL:2015:6950