Steeds meer strafzaken monden uit in een vrijspraak. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Waar 20 jaar geleden nog 4% van de strafzaken eindigde in een vrijspraak, is dit percentage inmiddels gestegen naar 10,3%. Een zorgwekkende ontwikkeling volgens strafrechtgeleerden.

Veel deskundigen wijten deze ontwikkeling aan de bezuinigingen binnen het Openbaar Ministerie. Hierdoor zou de werkdruk bij het OM zijn toegenomen, met als gevolg incomplete dossiers, fouten en overspannen officieren. Door de reorganisatie bij de nationale politie zou er ook meer druk op de schouders van het OM zijn te komen liggen. ‘’Rechters vinden vaker dat de officier van justitie zijn zaak niet rond heeft’’ aldus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. En dat zou tot meer vrijspraken leiden.

Er zijn echter ook geluiden dat de toegenomen vrijspraken een andere reden hebben. Het zou te maken hebben met de rechterlijke dwalingen van de laatste jaren, waardoor rechters voorzichtiger zijn geworden. Door zaken als de ‘Schiedammer parkmoord’ is men bang een onschuldige te veroordelen. Op zich goed dat rechters voorzichtig zijn, het strafrecht maakt immers grote inbreuk op iemands leven. Doch is het opmerkelijk als die voorzichtigheid leidt tot meer vrijspraken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de toename van 4% naar 10,3% betekent dat zo’n 6% van de verdachten voorheen ten onrechte werd veroordeeld.

Strafrechtgeleerden pleiten nu voor nieuw onderzoek naar het oplopende percentage vrijspraken. Dit zou meer duidelijkheid moeten geven over de oorzaken en hoe hier mee om gegaan moet worden. Nu kamerlid Peter Oskam van het CDA zich ook over de kwestie heeft uitgelaten, zal het wellicht niet lang meer duren voor het opgepakt gaat worden door de politiek.