Afgelopen maandag is door de Raad voor de Rechtspraak het ‘Meerjarenplan voor de Rechtspraak 2015-2020’ bekend gemaakt. Geruchten gingen dat zeven rechtbanken in Nederland zouden moeten sluiten. Dit was reden voor het personeel van de Rechtbank Almelo om het werk neer te leggen afgelopen vrijdag. Sluiting bleek echter niet het geval, wel moet er flink bezuinigd worden. De president van de Rechtbank Noord-Holland was het niet eens met de bezuinigingen en heeft daarom zijn ontslag ingediend. Kortom: er is nogal wat ophef over de voorgenomen plannen. Maar wat gaat er nu precies gebeuren? Hoe ziet de Rechtspraak er uit in 2020?

Het Meerjarenplan bevat twee belangrijke uitgangspunten. Enerzijds moet er worden geïnvesteerd in kwaliteit van de rechtspraak. Dit betekent onder andere dat bepaalde processen en procedures vereenvoudigd en gedigitaliseerd gaan worden. Zo zouden bepaalde civiel- en bestuursrechtzaken vanaf volgend jaar gedeeltelijk via internet gevoerd kunnen worden.

Anderzijds moeten de financiële middelen toereikend zijn. Daarom zal op zeven locaties, te weten: Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen, het zaakspakket worden verkleind. Dit betekent dat op deze plaatsen slechts de meest voorkomende zaken behandeld gaan worden. Voor meer complexe zaken zullen mensen dus soms verder moeten reizen.

De Raad voor de Rechtspraak benadrukt dat de maatregelen niet ten koste zullen gaan van de toegang tot het recht. Er zal immers nog steeds op evenveel plaatsen in Nederland recht gesproken worden. Ben jij het eens met deze opvatting? Laat het ons weten!

Het volledige Meerjarenplan kun je hier vinden: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Minder-geld-voor-gerechtsgebouwen-meer-voor-rechters.aspx