Posts Tagged ‘overeenkomsten’

In de zaak van 8 juli 2016 tegen Apple Retail Netherlands B.V. ging het om een iPhone die na acht maanden niet meer op wilde starten.[1] Apple gaf de consument...

Deze tweede arresten-leeswijzer zal het arrest Baris/Riezenkamp behandelen (HR 15 november 1957, NJ 1958, 67). Stapsgewijs zal uitgelegd worden hoe je dit...

Van rechtenstudenten wordt verwacht dat ze heel wat jurisprudentie lezen. Meestal gaat het om arresten van de Hoge Raad, maar soms ook om arresten van...

SecJure