Fiscaal recht

M. de Kind De laatste tijd komt de term ‘btw’ veelvuldig terug in de nieuwskoppen. Dit is het gevolg van een door het kabinet voorgestelde maatregel tot...

M. de Kind Eerder is in een SecJure-artikel besproken dat de regelgeving in ons kapitaalmarktrechtstelsel zo is ingegeven dat beleggers enkel worden beschermd...

-Moos Hovens Het nieuwe kabinet heeft in oktober, na drie maanden onderhandelen, eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Er gaat meer geld naar de politie,...

Inleiding Van tijd tot tijd laait de discussie over hervorming (en vereenvoudiging) van het belastingstelsel op. Een van de onderwerpen die daarbij vaak aan...

De Nederlandse belastingwetgeving kent een forfaitair stelsel in box 3. Men moet 30% belasting betaling over een bepaald fictief percentage rendement dat hij...

SecJure