Column

N. Wachelder Dit jaar was de commissie voor de reis binnen Europa er snel uit wat de bestemmingen gingen worden; de Baltische staten. Riga en Tallinn,...

Het merkenrecht is onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. In het merkenrecht zijn regels neergelegd over de bescherming van tekens die als merk kunnen...

De casus van oma Toni (mevrouw Heeremans-de Jong) is wellicht voor een ieder bekend. De 96-jarige vrouw werd op 19 maart 2015 op klaarlichte dag in de...

Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg en tevens decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur. In een gesprek op...