Posts by: Mika Klaus

Ondanks dat een juiste interpretatie van rechterlijke uitspraken erg belangrijk is, is er weinig literatuur te vinden over de uitleg van rechterlijk uitspraken...

Inleiding Eerder is er op SecJure.nl een artikel verschenen over de bestuursrechtelijke aanpak van terrorisme bezien van het non-discriminatiebeginsel. In dat...

Inleiding Terroristische aanslagen vormen een bedreiging op het dagelijkse leven in de Westerse wereld. Van oorsprong is de aanpak van het terrorisme van...

Vorig jaar heb ik vijf maanden stage mogen lopen bij de rechtbank Rotterdam, binnen het team haven en handel. De rechtbank Rotterdam is onderdeel van de...

Inleiding Ondernemingsrechtstudenten zullen er wellicht wel eens van hebben gehoord: het leerstuk van vereenzelviging. Het leerstuk van vereenzelviging is een...

De Uitvaartverzorger is het nieuwste boek van Gerard Spong. Het boek gaat over de zaak van Ralph Bergveld en is op de waargebeurde zaak van Dirk V. gebaseerd....

  Introduction Geo-engineering are active interventions in the climate system on planetary-scale to offset the build-up of greenhouse gases. This could be, for...

Deze tweede arresten-leeswijzer zal het arrest Baris/Riezenkamp behandelen (HR 15 november 1957, NJ 1958, 67). Stapsgewijs zal uitgelegd worden hoe je dit...

Van rechtenstudenten wordt verwacht dat ze heel wat jurisprudentie lezen. Meestal gaat het om arresten van de Hoge Raad, maar soms ook om arresten van...

On 1 February 2016 the Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) approved an application from the Francis Crick Institute for a research licence that...

SecJure