By

Plastic eilanden die ronddobberen in de oceanen, uitstervende dierensoorten, gekapte oerwouden en een vervuilde atmosfeer. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van hoe de mens zijn planeet naar de vernieling weet te helpen. Dat het zo niet langer kan realiseren we ons allemaal wel, maar toch gaat dat vernietigende gedrag in moordend tempo door. Het ‘goede leventje’ vereist nu eenmaal economische groei en maximale winst. En daarom moet er flink geboord, uitgestoten en geproduceerd blijven worden. De relatie die de mens anno 2016 met zijn omgeving heeft is daarmee de afgelopen decennia sterk verwaarloosd. De noodzaak van economische voorspoed en welvaart heeft immers geen tijd om zich druk te maken over wat dode vissen, vervuilde oliegronden of platgebrande bossen. Desalniettemin realiseren we de catastrofale impact die aangericht wordt. Gelukkig zien we de eerste zichtbare juridische pogingen om dit tegen te gaan.

Nieuw-Zeeland heeft zo’n twee jaar geleden uitvoering gegeven aan een progressief juridisch idee, dat het moet behoeden voor zulke destructie. Het land dat bekend staat om haar natuurschoon en traditionele Maori bevolking wil dat haar natuurlijke rijkdommen zoals de Whanganui-rivier wordt beschermd tegen de gevolgen van economische drift en beoogt de belangrijke rol van de rivier voor het gebied onaangetast laten. Als eerste land ter wereld hebben zij daarom een rivier de juridische status van rechtspersoon toegekend. Een rivier met rechten en plichten zoals ook een BV/NV of natuurlijk persoon dat heeft. Deze rivier wordt vertegenwoordigd door zogeheten River Trustees, die de belangen van de rivier in de ruimste zin van het woord behartigen. Deze toekenning van de rechtspersoonlijkheid kent vanzelfsprekend een sterke symboliek, maar men hoopt dat in de komende jaren door deze juridische erkenning de positie versterkt en een effectievere rol krijgt binnen het rechtssysteem. (1)

Dit soort initiatieven zijn hard nodig voor het behoud van natuurlijke rijkdommen. Gelijke constructies zouden goed toepasbaar kunnen zijn op bossen en wouden, meren, bergen en andere natuur. Men mag niet vergeten dat over de hele wereld immers miljoenen mensen afhankelijk van de natuur zijn en dat rechtsbescherming voor rivieren in de vorm van een rechtspersoonlijkheid, ook rechtsbescherming impliceert voor mensen die gebruik maken van die rivier. Denk aan voedsel, inkomsten, hygiëne en spirituele waarden die daarmee een versterkte positie genieten. De kwaliteit van rivieren en het belang ervan lijkt echter vaak in schril contrast te staan met de zware belastingen die rivieren en daarmee ook mensen krijgen te verduren. Het beeld van rivieren vol afval, waarin kleding en lijf wordt gewassen kennen we allemaal. Nu de vertegenwoordigers van de rivier een autonome juridische positie vervullen, krijgt dit stuk natuur een plaats toegewezen binnen het rechtssysteem. Waar eerst actiegroepen of natuurorganisaties vaak met moeite zulke belangen probeerden verdedigen, kan de rivier nu wellicht effectiever worden beschermd!

(1) https://decorrespondent.nl/4447/Wat-als-een-rivier-rechten-krijgt-/479727551490-db24a094

About the Author

 

Leave a Reply