By

‘Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis!’ schreeuwde Abulkasim Al-Jaberi vorig jaar tijdens een demonstratie.[1] De politie vatte het op als majesteitsschennis en arresteerde de man. Toen het OM Al-Jaberi wilde vervolgen omdat de woorden beledigend zouden zijn voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima, ontstond er grote ophef. De activist ontving veel steun op social media en het Paleis op de Dam werd beklad. ‘’Wat is er gebeurd met onze vrijheid van meningsuiting?’’ Door alle commotie besloot het OM de zaak te seponeren met de overweging dat de uitlatingen binnen de context van het publiek debat zijn gedaan. De discussie was begonnen: Is het verbod op majesteitsschennis nog te verdedigen?

Titel II uit het wetboek van strafrecht bevat ‘misdrijven tegen de koninklijke waardigheid’. Artikel 111, 112 en 113 Sr zien specifiek op belediging van de Koning en echtgenoot. Voor het beledigen van de koning kan iemand nu tot vijf jaar cel veroordeeld worden en daarnaast is het zelfs mogelijk dat een veroordeelde het kiesrecht verliest.

Een belangrijk argument voor een bijzondere strafbepaling voor belediging van de Koning is zijn positie in het parlementaire bestel. De Koning maakt deel uit van de regering en is het staatshoofd van Nederland. Artikel 42 GW bepaalt dan ook dat de Koning onschendbaar is, in al zijn functies maar ook privé. Deze onschendbaarheid brengt met zich mee dat hij aan geen enkele staatsinstelling verantwoording schuldig is en dat hij tevens niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Deze bijzondere positie maakte dat er een speciale strafbepaling voor het beledigen van de koning in ons wetboek van strafrecht werd opgenomen in 1881.

Onnodig en achterhaald, zo luidt de kritiek. Waarom geniet een staatshoofd meer bescherming dan een ieder ander? Ook de Koning kan zich beroepen op belediging, smaad en laster onder artikel 261 Sr e.v. Volgens het Europese Hof voor de rechten van de mens mag de kritiek op een lid van de regering heviger zijn dan de kritiek op gewone burgers.[2] Bovendien achten rechters het recht op vrijheid van meningsuiting vaak belangrijker. Daarnaast kan een straf verhoogd worden voor belediging van het openbaar gezag of een ambtenaar. Belediging van de Koning kan hier ook onder geschaard worden. Dus waarom nog een apart verbod op majesteitsschennis?

Het al dan niet schrappen van het verbod op majesteitsschennis is een hot topic. Het blijkt een gevoelig onderwerp in verband met de vrijheid van meningsuiting. Meer weten? Binnenkort verschijnt er een uitgebreid artikel over dit onderwerp op de SecJure website.

________________________________________________________________________________

 

 

[1] http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

[2] Zo blijkt uit jurisprudentie van het EHRM. Dit werd benadrukt in: EHRM 15 maart 2011, overweging 55 (Mondragon / Spanje).

About the Author

Gerry is sinds september 2015 redacteur bij SecJure en volgt de master Rechtsgeleerdheid. Zij zal voornamelijk artikelen schrijven over het strafrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

 

Leave a Reply