By

Het is een relatief nieuw begrip in ons woordenboek: netneutraliteit. Nieuw, maar daardoor niet minder belangrijk! Het spreekt deels voor zich: een neutraal net. Velen hebben er wel eens van gehoord, maar wat houdt het precies in? Waarom is het zo belangrijk? En wat heeft het Europees Parlement nu besloten over ons internet?

Als we op het internet surfen hebben we te maken met allerlei verschillende typen data. Er zijn ontelbare websites, bestanden en diensten te vinden op het internet. In Nederland, en sinds kort ook in de VS, is het wettelijk verplicht dat internetproviders alle data (dus al het internetverkeer) op een gelijke manier behandelen. Dat betekent dat er geen onderscheid mag bestaan tussen de manier van aanbieden van het verschillende internetverkeer. Dit is in essentie wat netneutraliteit inhoudt. Een gelijke databehandeling op het web door de internetaanbieders. Nederland kent een strenge vorm van netneutraliteit, met weinig uitzonderingen. Dit garandeert de openheid van het internet en de gelijkheid m.b.t. concurrerende bedrijven. Een nieuwe of opkomende streamingsdienst heeft dus gelijke waarde op het web als het grote Netflix bijvoorbeeld.

Het Europees Parlement heeft onlangs regelgeving aangenomen die netneutraliteit garandeert, maar helaas in een lichtere variant dan die van Nederland. Zo is het voor internetaanbieders mogelijk om bepaalde diensten als ‘specialistische diensten’ te behandelen. Ze vallen daarmee dan buiten de aangenomen regels. Er is echter een hoop onduidelijkheid over deze definiëring. Klink hier voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.

Het open internet – dat de gemiddelde Nederlander 2 uur en jongeren zelfs 3,3 uur per dag gebruiken – wordt door de nieuwe wetgeving voor het eerst onderhevig aan mogelijk onderscheid door providers. Zij worden bijvoorbeeld toegestaan bepaalde diensten gratis aan te bieden (dus buiten je databundel om), en andere niet. Op deze manier kan ongelijkheid ontstaan op het web die niet wenselijk is. Als bijvoorbeeld Netflix buiten de databundel valt, is de kans klein dat internetgebruikers kleinere opkomende websites zullen gebruiken. De Netflix data is immers gratis. Er ontstaan daardoor scheve verhoudingen. Zelfs de VS zag in dat een strikte netneutraliteit belangrijk is (uit economisch oogpunt).

Internet is een cruciaal onderdeel van ons leven. We kunnen simpelweg niet meer zonder. Omdat ons leven zo gedigitaliseerd wordt en gedomineerd is door het internet moet Europa inzien dat het essentieel is om het net neutraal te houden. Europa moet zich eens achter de oren krabben door deze vorm van afgezwakte netneutraliteit aan te nemen. Er bevinden zich namelijk gaten in deze wetgeving die in een ‘breeding ground’ voorzien voor een internet dat nu in grotere mate kan worden vormgegeven door providers. Bepaalde websites en diensten kunnen zo een voorkeurspositie krijgen t.o.v. andere websites en diensten. Het internet als facilitair instrument voor informatievoorziening, online infrastructuur en alledaags gebruiksmedium moet daarmee treurig genoeg een stukje autonomie, openheid en gelijkheid afstaan aan de aanbieders van deze moderne eerste levensbehoefte.

About the Author

 

Leave a Reply